Carina Åkerström vill sänka kostnaderna för Handelsbanken.
Carina Åkerström vill sänka kostnaderna för Handelsbanken.
Bank

"Vi har haft en alldeles för hög kostnadsutveckling"

Den uteblivna avsättningen till Handelsbankens anställda i resultatandelssystemet Oktogonen beror bland annat på för höga kostnader under 2018 jämfört med andra banker, säger Handelsbankens vd Carina Åkerström till Realtid på onsdagen.

Uppdaterad 2019-04-18
Publicerad 2019-04-17

Handelsbanken har sedan starten av personalens vinstandelsstiftelse Oktogonen 1973 ställt in avsättningar bara vid fyra tillfällen: Åren 1993, 2009, 2016 och 2018.

Varför sker ingen avsättning till Oktogonen nu?

– Det är ett beslut som styrelsen gör efter en samlad bedömning av bankens utveckling för 2018. Det är också utifrån bland annat efter kostnadseffektivitet när vi jämför oss med våra konkurrenter. När man tittar på helåret och nu har allting på bordet har styrelsen kommit fram till att vi inte kan göra den avsättningen, säger Handelsbankens vd Carina Åkerström.

Har ni sämre kostnadseffektivitet än andra banker?

– Om man tittar på siffrorna för föregående år så hade vi en kostnadsutveckling som var alldeles för hög och det var jag också inne på när vi träffades för några veckor sedan.

Åkerström sade i samband med sin första pressträff som vd för Handelsbanken i början av april att hon ser förbättringspotential i att bankens kostnader ökar betydligt snabbare än intäkterna. Hon var tydlig med att det är ett kostnadsproblem som omedelbart behöver hanteras.

Har du fått någon feedback från personalen om Oktogonen?

– Jag är helt säker på att vi kommer att få feedback, och jag kommer att lägga ganska mycket tid och kraft på att prata om de här sakerna. 

De underliggande kostnaderna ökade med 3 procent i första kvartalet, hur bedömer du resten av året?

– Det får vi återkomma till, men med de effektiviseringar och program som ligger räknar vi med att kunna räkna hem de effektiviseringarna. Exakt var det landar får vi återkomma till.

Ni nämner att det som driver dessa kostnader bland annat är expansionen i Storbritannien och Nederländerna. Kommer ni fortsätta med den expansionen?

– Nederländerna och Storbritannien är våra tillväxtmarknader. Där vi är väldigt glada för den tillväxtutveckling vi har. Sedan handlar det om att så småningom skapa effektivitet där också.

Övergripande kommentar till er rapport för det första kvartalet?

– Det finns ett par saker jämfört med det fjärde kvartalet. Vi har en kostnadsutveckling som just nu trendar i rätt utveckling, det är positivt. Lite sämre än man kanske förväntat på provisonsutvecklingen och räntenettot ser helt okej ut. Så sammantaget skulle jag säga ett förväntat resultat.

Platsannonser