Anders Reldén, partner på White & Case
Juridik

"Vi gör aldrig några volymrekryteringar" 

"Vi har haft väldigt mycket att göra och växer i takt med klienternas efterfrågan vilket gör att rekrytering av både erfarna och nyexaminerade jurister har varit prioriterat". Det säger Anders Reldén, delägare på White & Case, till Realtid. 

Publicerad 2018-02-20

Anders Reldén, delägare på White & Case, kommenterar:

Vad har hänt hos er under det gångna året?

– Förra året var ett av de mest händelserika åren på länge för White & Case Stockholm. Bland annat så fick vi fyra nya delägare. Advokaterna Johan Thiman (Capital Markets) och Henrik Wireklint (M&) befordrades till delägare.  I september anslöt sig delägarna Jan Jensen och Shoan Panahi till White & Case tillsammans med sju associates. Teamet blev en del av vårt globala private equity team och stärkte därmed vårt nordiska private equity team avsevärt. 

Vilka har de största utmaningarna varit (och hur har ni lyckats bemästra dessa)?

– Vi har haft väldigt mycket att göra och växer i takt med klienternas efterfrågan vilket gör att rekrytering av både erfarna och nyexaminerade jurister har varit prioriterat. För oss är det oerhört viktigt att hitta rätt personer till vår verksamhet och därför gör vi aldrig några volymrekryteringar vilket innebär att vi kan vara lite extra kräsna. Vi är tacksamma för att vi är en attraktiv arbetsplats vilket hjälper avsevärt vid rekrytering. 

Har ni sett nya kundmönster under 2017?

– Vi upplever att kunderna blir allt mer intresserade av ny teknologi och effektivare processer. Vi har i flera offerter fått förfrågan om att presentera vår expertis inom AI. Vi har också genomfört workshops med våra klienter och vårt globala tech-team som en del i vårt erbjudande. Vi kan också konstatera att vi deltar i fler paneler.  Kunderna blir mycket mer sofistikerade i sin inköpsprocess vilket resulterar i fler panelupphandlingar.  

Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?
– Den absolut viktigaste händelsen under förra året var definitivt  #medvilkenrätt; ett initiativ som vi välkomnade.  Även om vi sedan länge har arbetat med flera initiativ för att undvika alla former av diskriminering eller trakasserier fick det oss att ta ytterligare ett tag i frågan för att markera hur viktig frågan är i vår bransch. Senast i förra veckan hade vi en grupp skådespelare på plats som spelade upp olika exempel på situationer som baserades på händelser där personer blivit diskriminerade på sin arbetsplats för att alla skulle förstå vad diskriminering är och hur vi kan undvika att det inträffar. För mitt eget expertisområde, tvister, ser vi ett fortsatt stort inflöde av så kallade gastvister, vilket har pågått en tid nu.  

Vad händer hos er under 2018? 

– Vi hade ett globalt delägarmöte i New York för några veckor sedan där delägare från hela världen diskuterade vår gemensamma strategi. Vi har gjort flera betydande rekryteringar till viktiga kontor runt om i världen bland annat Stockholm, New York, Frankfurt och London. Det innebär inte bara nya kollegor med ny expertis utan även många nya globala klienter att arbeta med. I Stockholm fortsätter vi att växa snabbt och därför planerar vi för en expansion av våra lokaler. 

Platsannonser