Finans

"Vi får draghjälp av kronförsvagningen"

Skandia har haft stor fördel av den svagare kronan under det första kvartalet. Det säger pensionsbolagets vice finanschef Elsa Stattin och Johan Lundqvist, ekonom vid kapitalförvaltningen, till Realtid på fredagen.

Uppdaterad 2019-04-26
Publicerad 2019-04-26

Skandia presenterade tidigare under fredagen  sin delårsöversikt för det första kvartalet, med en totalavkastning på 4,1 procent.

– Avkastningen inom kvartalet, utifrån den portfölj vi har, är vi nöjda med. Vi har en diversifierad portfölj med strategin att ge en långsiktig och god avkastning till våra ägare.

– Strategin är långsiktig, för en långsiktig och god avkastning till våra ägare. Under kvartalet är det vissa delar som gått bättre än andra. Marknaderna har gått upp generellt sett och svenska kronan har försvagats vilket gynnat vår avkastning, säger Elsa Stattin.

– Det som utmärker kvartalet är det faktum att alla tillgångsslag vi investerar i har haft positiv ökning. Alla marknader har gått synkroniserat uppåt under den här perioden. Sedan får vi dessutom lite draghjälp från våra utländska innehav av kronförsvagningen, säger Johan Lundqvist.  

Ungefär hur stor del av portföljen gynnas av kronförsvagningen?

– Uppemot en fjärdedel av portföljens tillgångar är noterade eller exponerade mot utländsk valuta, säger Johan Lundqvist.

Som exempel på vilken effekt kronförsvagningen kan ha nämner Johan Lundqvist att aktieindex i USA har hittills i år stigit med cirka 17 procent, vilket motsvarar en uppgång med 25 procent i svenska kronor.

– Eftersom Skandias åtaganden mot kunderna är i svenska kronor är det logiskt att ha merparten av tillgångarna i svenska kronor. Däremot kan andelen tillgångar i utländsk valuta ibland fungera som ett skydd för portföljen med tanke på att kronan historiskt har försvagats vid svag konjunktur.  

– Det finns en poäng för oss att ha en stor andel utländsk valuta som en slags hedge i portföljen. Men den delen får naturligtvis inte vara för stor för då blir det en risk.


 

Platsannonser