Erika Eliasson. Foto: Press
Finans

"Vi bygger nästa generations bank"

Merparten av Lendifys nyutlåning sker nu med hjälp av institutionellt kapital snarare än via peer-to-peer. "En naturlig del i att bygga nästa generation bank som är digital, effektiv och rättvis är att löpande effektivisera vår finansiering" säger Erika Eliasson, kommunikationschef på Lendify, till Realtid.

Uppdaterad 2019-07-23
Publicerad 2019-07-23

När Lendify grundades 2014 var företaget en av de första aktörerna som lanserade en så kallad peer-to-peer-plattform i Sverige. Det innebär att det är privatpersoner som finansierar varandras lån utan att de klassiska bankerna blandas in. 

Under 2018 ökade omsättningen med 156 procent till 64,4 miljoner kronor. Under våren 2019 har bolaget tagit in 2,8 miljarder kronor – pengar som är avsatta för utlåning. Investerarna har varit flera institutioner, däribland Insight Investment, Nordea och den norska banken DNB. I takt med bolagets allt större kapitalanskaffning från institutioner och banker har Lendify utvecklats till en bredare marknadsplats för långivning. 

Merparten av nyutlåningen sker nu med hjälp av institutionellt kapital, snarare än via peer-to-peer. Det skriver Di Digital.

– Vi bygger nästa generations bank och peer to peer är en av finansieringskällorna. Det finns ingen begränsning i hur stor peer to peer affären kan bli utan den växer stabilt och antalet aktiva sparkunder uppgår till över 12 000 personer. Vi har skapat förtroende bland stora, globala och etablerade institutionella investerare vilket även gynnar peer to peer spararna bl.a genom att vi kan göra större volymer lån  och öka riskspridningen i deras portföljer, säger Erika Eliasson till Realtid.

Är det en medveten affärsstrategi åt att gå mer från peer-to-peer plattformen till att ta draghjälp av institutionella investerare?

– En naturlig del i att bygga nästa generation bank som är digital, effektiv och rättvis är att löpande effektivisera vår finansiering. Vi vill sänka räntorna för låntagarna och ge bättre avkastning till spararna. Peer to peer är en av kapitalkällorna som hela tiden växer då fler och fler inser att det är ett bra alternativ till låga räntor och skakiga aktiemarknader. 

Vad händer hos er nu?

– Våra operativa kostnader är betydligt lägre än de traditionella bankernas. Under 2019 sänker vi även kostnaden på kapital. Under första halvåret 2019 ökade våra intäkter efter räntekostnader för utlåning med 800 procent jämfört med samma period 2018. Vi har ett IT-system, organisation  samt finansiering på plats för att skapa nästa generations bank.

 

 

Platsannonser

Logga in