FinansNyhet

”Vi blir allt mer transparenta”

Elisabeth Sterner, Blackrocks chef för Ishares & Wealth i Norden. Foto: BlackrockElisabeth Sterner, Blackrocks chef för Ishares & Wealth i Norden. Foto: Blackrock
Elisabeth Sterner, Blackrocks chef för Ishares & Wealth i Norden. Foto: Blackrock
Publicerad

Blackrocks chef för Ishares & Wealth i Norden, Elisabeth Sterner, berättar hur bolagets lokala verksamhet utvecklats de senaste tre åren.

Olof Ehrs

I snart tjugo har Blackrock funnits på plats i Norden. Elisabeth Sterner började som ansvarig för Blackrocks Ishares och wealth-verksamhet för tre år sedan.

I dag har bolaget omkring 50 medarbetare på kontoren i Köpenhamn och Stockholm. Tillsammans täcker de hela Norden och delar av Baltikum.

– I Europa är vi den största oberoende förvaltaren med över 900 miljarder dollar under förvaltning åt europeiska kunder. Vår verksamhet i Norden innefattar utöver kundansvariga bland annat ett team som arbetar med fastighetsinvesteringar och ett team som arbetar med investeringar i förnyelsebar energi i Norden, säger Elisabeth Sterner.

Annons

Coronapandemin har påverkat hur man driver bolagets verksamhet på plats. Rent operationellt arbetar 90 procent av Blackrocks medarbetare globalt hemifrån, så tillika den nordiska verksamheten. Blackrocks vd Larry Fink tidigt gick ut med att inga nedskärningar skulle bli aktuella för bolaget som följd av viruset.

I Norden rekryterade bolaget nyligen Maria Pedersen, med en bakgrund som ränteförvaltare på den danska pensionsfonden PKA, som kundansvarig på kontoret i Köpenhamn. Även om Blackrock inte har några aktuella jobbannonser menar Elisabeth Sterner att de alltid är på jakt efter duktiga medarbetare med expertkunskaper inom kapitalförvaltning.

– När vi anställer är det viktigaste att personen förstår hur våra kunder arbetar. Det är den viktigaste faktorn för oss i hur vi vill driva vår tillväxt framåt.

Annons

Elisabeth Sterner berättar att en stor del av Blackrocks verksamhet i Norden bygger på att skapa nya investeringsstrategier och finansiella produkter skräddarsydda för kundernas behov.

–  Efterfrågan på detta har inte försvunnit i och med coronaviruset utan snarare tvärt om. Vår dialog med kunderna har blivit ännu tajtare och sträcker sig från diskussioner kring tillgångsslagsallokering till produktutveckling.

Blackrocks verksamhet spänner från institutionella investerare som pensionsfonder och försäkringsbolag till banker, kapitalförvaltare och fristående rådgivare och deras nordiska klienter särskiljer sig globalt genom ett särskilt stort intresse för ESG. Globalt har även hållbarhet blivit en av Blackrocks mest prioriterade områden i deras roll som investerare.

Annons

–  Från ett kundperspektiv så är ESG ett område där många institutioner har egna kravbilder och verktyg för att utvärdera hållbarheten i sina portföljer. Det ställer därmed högre krav på oss som kapitalförvaltare att skräddarsy lösningar för varje kunds filosofi och metodik. När det gäller hållbara investeringar är Norden ledande och här har dialogen med våra nordiska kunder varit väldigt viktiga för Blackrocks tydliga ställningstagande tidigare i år vad gäller vikten av hållbarhet i investeringsbeslut. Vi tror att hållbarhetsfrågor, speciellt klimatförändringar, medför risker som kommer att påverka investeringar i grunden och innebär stora förändringar för vad som driver den globala ekonomiska tillväxten.

Som ägare ser Blackrock ESG-faktorerna som en viktig komponent i jakten på avkastning. I det årliga vd-brevet skrev Larry Fink om Blackrocks övertygelse att klimatrisk är investeringsrisk och att hållbarhets- och klimatintegrerade portföljer kan ge bättre riskjusterad avkastning för investerare. Och när effekten av hållbarhet på portföljers avkastning blir allt mer tydliga, menar Blackrock att hållbara investeringar är den starkaste grunden för sina kunders portföljer framöver.

– Speciellt klimatförändringarna medför risker som direkt påverkar våra investeringar. Under coronakrisen har vi sett att bolag som är mer hållbara ofta står sig bättre och det är en trend som vi tror kommer fortsätta.

Förutom fokuset på ESG är intresset kring investeringar i alternativa tillgångsslag något som efterfrågas av Blackrocks nordiska kunder.

– Vi har haft en lång period av låga räntor och volatila aktiemarknader vilket har ökat fokus på alternativa tillgångar såsom fastigheter, infrastruktur och private credit. Men självklart finns intresset kvar för traditionella aktieslag och på aktiesidan ser vi intresse för regionala strategier som Kina samt tematiska strategier.

ETF:er fortsätter att öka i populäritet. Blackrocks Ishares-utbud har över de senaste 20 åren utvecklats från att fokusera på rena aktieexponeringar till strategier med faktorfokus, en ESG-plattform och ett brett utbud på räntesidan. För den svenska marknaden lanserade Blackrock också i höstas en serie SEK-hedgade räntestrategier.

Men bolaget arbetar inte bara med att förmedla förvaltningsuppdrag och finansiella instrument, en viktig del i erbjudandet är även Blackrocks egenutvecklade portföljsystem Aladdin till kapitalförvaltare.

– Vi har flera nordiska kunder som använder systemet idag och under 2019 förvärvade Blackrock även eFront, ett kompletterande system för alternativa investeringar.

Som världens största kapitalförvaltare betonar Elisabeth Sterner bolagets ansvar som investerare. Globalt har de marknadens största ägarstyrningsteam som aktivt agerar på bolagsstämmor, i styrelser och i direkta dialoger med bolagen.

– Vi blir alltmer öppna med hur vi arbetar med ägarstyrning och har precis publicerat vår Investment Stewardship-rapport för första kvartalet 2020. Här redovisas namnen på samtliga bolag vi har engagerat oss i, vilka ämnen som behandlats och antalet engagemang vi haft med bolaget under kvartalet.

– Precis som engagemang och förståelse för de bolag vi är investerade i är avgörande för vår förvaltning, är engagemang och förståelse för våra kunders unika situation och vår flexibilitet att möta det avgörande för vår nordiska verksamhet.

Annons