Managementkonsulterna Alexandra Storåkers och Daniel Alsén på McKinsey.
Konsult

"Vi befinner oss ständigt i förändring" 

"Vår utgångspunkt kommer alltid att ligga i djup strategisk affärs- och sektorkompetens och möjligheten att förändra och utveckla organisationer". Det säger Alexandra Storåkers och Daniel Alsén, partners på McKinsey & Company, till Realtid. 

Uppdaterad 2018-02-14
Publicerad 2018-02-14

Alexandra Storåkers och Daniel Alsén, partners på managementkonsultfirman McKinsey & Company, kommenterar: 

Hur uppfattar ni att McKinsey & Co förändras genom digitaliseringen och andra förändringar/trender i samhället?

– De senaste åren har en snabb teknikutveckling resulterat i att frågeställningar inom Digital och Analytics är nyckelkomponenter i vårt klientarbete. Inte bara genom strategisk rådgivning eller att bygga avancerade modeller utan mycket handlar om att vi hjälper klienter att bygga upp sin interna kompetens och att driva större förändringsprogram inom dessa områden.

Ett område där klienters behov – och vår förmåga att stödja dem – har ökat kraftigt är inom just Advanced Analytics. Oavsett industri eller funktion har våra klienter insett den kraft och möjlighet som avancerad data-analys erbjuder, inom allt från ökad kundnöjdhet till lönsamhet.

Den här typen av analys är inte alltid en nyhet i sig, men möjligheterna att nyttja den är många gånger större idag än för några år sedan. Flera faktorer bidrar till detta; (1) mängden och tillgängligheten av data har ökat exponentiellt, (2) tillgången till datorkapacitet är tillgängligt till en mycket lägre kostnad än tidigare tack vare molntjänster och höghastighetsuppkoppling och (3) genom att utnyttja ny och framväxande maskininlärning kan vi effektivt analysera mycket stora datamängder för att dra meningsfulla insikter som kan ligga till grund för viktiga affärsmässiga beslut och åtgärder.

Utöver att McKinsey vuxit snabbt organiskt de senaste åren har vi även gjort över 30 förvärv inom områden som Digital, Design och Analytics.

 Vilka nya krav/behov upplever ni att klienterna har?

– Våra klienter inser behovet av att vara snabbfotade när utvecklingen går så fort som den gör idag. För de handlar det mycket om att bygga upp kompetens och interna resurser för att få in avancerad analys i sitt DNA. Att skapa förutsättningar för exempelvis AI kräver en stark digital bas och som vi nyligen konstaterat i en av våra rapporter, finns inga genvägar för organisationer som vill åstadkomma detta. Tiden rinner dessutom iväg då de bolag som redan arbetar strategiskt med detta nu gradvis kommer öka sitt försprång till dem som ännu inte tagit i de digitala utmaningarna. För att lyckas i en transformation mot ett analytiskt arbetssätt krävs ett helhetsgrepp som inkluderar allt från att identifiera och uppskatta möjligheterna, skapa det rätta ekosystemet, bygga eller köpa lämpliga AI verktyg samt anpassa arbetsprocesser, färdigheter och kultur.

Har ert rekryteringsbehov förändrats? 

–  Vi fortsätter att anställa toppresterande studenter från ledande universitet och högskolor, men vi anställer även personer med ett par års arbetslivserfarenhet från till exempel ledande globala tech-bolag och start-ups. Vi rekryterar även mer specialiserade kompetensprofiler. Exempel på dessa profiler inom digital och analytics kan vara data scientists, translators, data engineers, mjukvaruutvecklare, arkitekter och service designers.

Vi lägger även stort fokus vid internutbildning för att säkerställa att vi har rätt kompetens på plats. Under detta och förra året har alla Partners globalt genomgått utbildning inom både Digital och Analytics. Vi har dessutom satt som mål att under 2018 utbilda  alla projektledare i det samma. Vi har också ett stort antal konsulter som både besitter strategisk/affärsmässig förståelse, samt djup kunskap inom Digital och Analytics. Dessa konsulter spelar en viktig roll som ”translators” (sammankopplar teknisk expertis med exempelvis djup sektor- och industrikompetens).

Hur många kommer ni att rekrytera 2018? 

– Vi har vuxit exponentiellt de senaste tre åren och vi söker fortsatt de främsta talangerna till både våra generalist-  och specialistroller. 

 Hur förbereder ni er för framtiden? Var är McKinsey om tio år?

– Vi befinner oss ständigt i förändring och vi utvecklar konstant våra metoder, arbetssätt och de verktyg som krävs för att skapa värde för våra klienter. Vår utgångspunkt kommer alltid att ligga i djup strategisk affärs- och sektorkompetens och möjligheten att förändra och utveckla organisationer. Men vi ser ett stort värde i att fortsätta att kombinera denna kompetens med till exempel mjukvaruutveckling, avancerad dataanalys, artificiell intelligens, ledarskapsutveckling och design.

Kärnan i digitaliseringen är data och den analys som den möjliggör. Tack vare det kan vi idag göra saker vi knappt kunde drömma om för fem år sedan. På McKinsey har vi alltid varit problemlösare och med ny teknologi har vi tagit den förmågan till nästa nivå. 

För att möta våra klienters behov ser vi en enorm möjlighet i att öka kraften i Analytics, framförallt när det gäller AI och maskininlärning. Dessa tekniker ger oss möjlighet att fånga och dissekera enorma mängder detaljerad data kring en klients processer, resursanvändning och operativa förhållanden och sedan analysera datan i stora mängder – ofta inom ett par sekunder. Dessa framsteg revolutionerar redan framtidens arbete och skapar möjligheter för bolag i alla sektorer. 

Samtidigt skapar dessa framsteg utmaningar som skär igenom näringslivet, politiken, regleringen och arbetsmarknaden. Den globala personalstyrkan måste omskolas för att utnyttja AI, istället för att försöka tävla med tekniken. Städer och länder som planerar att etablera sig som globala hubbar för AI-utveckling måste arbeta för att bli attraktiva nog både för talanger och investeringar. Allt detta måste ske i samverkan med de etiska, juridiska och regulatoriska utmaningar som annars kan hålla tillbaka AI. 

Finns det en färdkarta som klienter borde följa för att bli mer analytics-drivna?

–  Vi tror att resan startar med att identifiera källor till nytt värdeskapande såsom specifika möjligheter för Digital- och Analytics att öka tillväxt, intäkter och kvalitet. Detta bör gå hand i hand med en ordentlig utvärdering av de datakällor som är tillgängliga inom och utanför organisationen. Detta kommer ofta visa på ett behov att skapa och fånga ny och existerande information på ett sätt som bidrar till nya modeller för pålitlig analys. Resultatet av analyserna måste levereras via användarvänliga verktyg som möjliggör transparens och en tydlig förståelse som i sin tur leder till nya upptäcker. Om detta görs på rätt sätt skapas en kraftfull process som kan återupprepas om och om igen.

När det kommer till implementering är den mänskliga faktorn en oerhört viktig del i ekvationen. Kommunikation, utbildning och genomtänkt IT-styrning bidrar till att skapa förtroende för analysen och de insikter den möjliggör. Tillsammans säkerställer de här stegen att möjligheterna med Analytics antas över hela organisationen och den fulla potentialen av datadriven analys kan realiseras.

Platsannonser