PR

"Vi är tredje snabbast växande i världen"

Det går rejält bra för kommunikationskoncernen H&H Group. Tillväxten ligger på 20-30 procent om året. Nu har gruppen också lyft i den internationella rankingen och ligger en bra bit före främste konkurrenten Kreab i prestigefyllda The Holmes Report.

Uppdaterad 2019-05-20
Publicerad 2019-05-20

– Det här är ett kvitto på att vår affärs- och ägarmodell håller. Dels tror jag i grund och botten att de frågor vi kan hjälpa våra uppdragsgivare med blir alltmer betydelsefulla. Sedan har sättet vi gör det på betydelse, säger H&H Groups vd och koncernchef Martin Petersson.

Företagets grund är kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson, grundad 1995. Sedan 2014 har H&H Group en uttalad förvärvsstrategi. De uppköpta bolagen sköts självständigt, under eget varumärke i vad H&H Group kallar ett nätverk, eller ett “ekosystem”.

– Vi har en idé om att skapa förutsättningar för entreprenörer att fortsätta vara entreprenörer, men samverka i en starkare grupp. Här skiljer vi oss från traditionella nätverk där istället samordning och likriktning i större grad tar plats, säger Martin Petersson.

The Holmes Report är en årlig analys och rapport över världens 250 största PR-bolag. H&H Group klättrar sju platser i år jämfört med föregående år till plats 39. Det är högst av de nordiska byråerna, tvåan Kreab ligger på plats 51.

– De flesta av bolagen på listan är amerikanska och många är engelska och franska. Konkret för våra affärer kanske det här spelar roll på marginalen. Men ur ett globalt perspektiv är det verkligen en fjäder i hatten.

– Tittar man på mid-size, bolag som omsätter 50-250 miljoner dollar, är vi det tredje snabbast växande bolaget i världen.

H&H Group har en byråintäkt på runt 550 miljoner kronor, motsvarande 57 miljoner dollar. Under 2018 hade H&H Group en tillväxt på 31 procent. Starkt, men ned från 40 procents tillväxt året innan. Den stora delen av tillväxten är till följd av uppköp. Organiskt växte företaget förra året omkring 5 procent.

– I år är planen att växa cirka 10 procent.

Hittills är fokus på Sverige och Norden. Intäkterna utanför Sverige står för 20 procent av omsättningen.

– Men nu kan jag känna hur vi med lite mer kraft också kan ta steget mer internationellt. Vi har odlat goda relationer med andra entreprenörsdrivna företag.

Martin Petersson är svävande när det gäller kommande uppköp.

– Det viktigaste för oss är att kulturen är kompatibel och att vi kan samarbeta på ett bra sätt, säger han.

Gruppen har ett nära samarbete med ett 15-tal byråkonstellationer på andra marknader.

– De bästa affärerna har byggt på att man fungerar bra ihop. Det känner man av ganska snabbt. Flera av de relationer vi har idag är av sådan karaktär att man kan förvärva. Däremot har vi inte några aktiva planer.

 

– Målet är att fortsätta på det här utforskande sättet. Ambitionen är att växa 20-30 procent om året, säger Martin Petersson.

 

Vilka risker ser du med byråbyggen av er typ?

– Den här typen av företag är väldigt beroende av hög kompetens. Då behöver man investera i utveckling, dynamik och möjlighet att lära sig nya saker. Vår bredd av byråer ger möjlighet till det. Det gör också de komplexa frågor som vi arbetar med för våra uppdragsgivare.

Martin Petersson anser att strategin att bygga en grupp gör bolaget lite mindre totalt exponerade för risken.

– Då blir det lättare att hantera ifall någon duktig person slutar eller någon kund byter byrå.

Företagsgruppen rekryterar för närvarande brett över hela linjen. Samtidigt sker nedskärningar.

– Marknaden utvecklas ganska snabbt vilket gör att man ibland måste göra kompetensväxlingar, säger Martin Petersson.

PR-branschen globalt växte 2018 med 5 procent enligt The Holmes Report, vilket var det andra året i rad då tillväxten var lägre än väntat. Martin Petersson uppskattar att marknaden i Sverige i år växer med 5-10 procent.

Inom finansbranschen handlar mycket av kommunikationen om frågor kring M&A, fusioner och förvärv.

– Dessutom är förtroendefrågan monumentalt stor i finansbranschen. Företagen har en hel del att jobba med, för att tydliggöra sin plats i samhällssystemet och att visa att man är en bra, hederlig och förtroendefull aktör. Det är komplext och det finns en kunskapslucka i omvärlden om hur aktörerna på finansmarknaden fungerar, säger Martin Petersson.

Fakta: 480 medarbetare

H&H Group består av Hallvarsson & Halvarsson, Comprend, Springtime-Intellecta, Identx, Jung Relations, Creo, Tomorrow, Involve, Consilio, Bysted, Savvy, BerntzonBylund, Mindmakers, Socialminds och Wonderland. Företaget har 480 anställda och kontor i Stockholm, Linköping, Malmö, London och Shanghai.

 

Platsannonser

Logga in