Juridik

"Vi är naturligtvis besvikna"

"Vi är naturligtvis besvikna och domen förvånar oss".  Det säger Helena Dandenell, ombud för HQ, till Realtid med anledning av att tingsrätten friar finansmannen Mats Qviberg från skadeståndskravet. 

Uppdaterad 2017-12-18
Publicerad 2017-12-14

Nu ger Helena Dandenell, ombud för HQ AB, en första kommentar till domen i den långdragna skadeståndsprocessen i Stockholms tingsrätt. HQ AB är bolaget som stämt den tidigare styrelsen och ledningen för bolaget och HQ Bank, och som nu förlorat det målet. 

Hur ser du på domen?

– Vi är naturligtvis besvikna och domen förvånar oss. Tingsrätten konstaterar att de allvarliga bristerna som vi gjort gällande i allt väsentligt föreligger och att flertalet av svarandena har varit vårdslösa. Domen innebär att skadan får bäras av aktieägarna och inte av de som har varit vårdslösa.

Vad händer nu? 

– Nu ska vi analysera domen närmare och därefter är det upp till styrelsen och aktieägarna att besluta om vilka åtgärder som ska vidtas och om domen ska överklagas. 

Platsannonser