Finans Nyhet

”Vi är inne i en fas med stigande hyror”

Publicerad

AP-fondägda Vasakronan tog emot analytiker och press i nybygget the View, högt över takåsarna i Stockholms innerstad för sin bokslutsrapport för 2010. Det statligt ägda fastighetsbolaget spår en fortsatt het marknad för kommersiella fastigheter i innerstan.

– Vårt intryck är att hyresuppgången legat kring 25 procent på vissa objekt i Stockholms innerstad. En relativt låg nyproduktion i kombination med en hög efterfrågan gör att vi är inne i en fas med stigande hyror och under året fortsätter de säkert upp ytterligare 10 procent, säger Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan.

2009 års förlust har vänts till en miljardvinst på 5,3 miljarder kronor. Det beror framför allt på fastigheternas ökade marknadsvärde.

Rensat för det levererade bolaget ett resultat i linje med prognosen och vinsten landade på 2,3 miljarder innan skatt och värdeförändringar. Det kan jämföras med 2 miljarder under 2009.

Annons

Det som kan verka dämpande på hyresnivåverna inom handel och kontor är den relativt höga vakansgraden i Stockholmsområdet och räntehöjningarna.

– Innan vi ser en riktig skjuts i hela Stockholm så måste ett antal lokaler hyras ut som står runt om i området. Räntans påverkan på fastighetsmarknaden är tudelad. Räntan stiger på grund av hög tillväxt – samtidigt så står räntekostnader för en stor del av vårt resultat. Det är klart att höga räntenivåer är hämmande och kan påverka investeringsvilja, säger Fredrik Wirdenius.

Vasakronan är inte ensamma i sin optimism. Enligt fastighetskonsulten DTZ tror tre av fyra fastighetsbolag på stigande fastighetsvärden under första kvartalet 2011. Det drivs framför allt av lägre direktavkastningskrav tillsammans med förväntningar om stigande marknadshyror.

Annons

Vid årsskiftet var Vasakronans fastigheter värda 77,6 miljarder jämfört med 66,3 miljarder 2009.

Under 2010 köpte bolaget bland annat kvarteret Klara Zenit i Stockholms innerstad för 4,3 miljarder kronor, vilket var årets enskilt största fastighetsaffär.

Högkonjunkturen tros också leda till bättre finansieringsmöjligheter och fler transaktioner på fastighetsmarknaden.

Annons

– Vi kommer se flera strukturaffärer. Precis som vi renodlat vårt bestånd mot handels- och kontorsfastigheter finns det flera bolag med spretiga bestånd som kan tänka sig att göra liknande förändringar, säger Fredrik Wirdenius.

Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, så kallade buffertfonder i pensionssystemet.

Annons