FinansNyhet

”Vi är fortfarande mitt i rörelsen”

I panelen: Robert Oldstrand (Swedbank), Kristin Gejrot (SEB) och Johan Roslund (GP Bullhound). Foto: Respektive företag.I panelen: Robert Oldstrand (Swedbank), Kristin Gejrot (SEB) och Johan Roslund (GP Bullhound). Foto: Respektive företag.
I panelen: Robert Oldstrand (Swedbank), Kristin Gejrot (SEB) och Johan Roslund (GP Bullhound). Foto: Respektive företag.
Publicerad

Hur ska man se på börsen just nu och när kommer vändningen? Tre aktieexperter ger sin syn i veckans panel.

Sverker Brundin

För att hitta motsvarigheter till de senaste veckornas snabba kursfall behöver man gå tillbaka ända till 1929. När botten inträffar är ytterst osäkert, men trots stor volatilitet ser också många köplägen.

Ett resultat av den kraftiga ökningen av passiva instrument.

Robert Oldstrand, marknadsstrateg på Swedbank:
 
Hur ser du på börsens fall under vintern-våren?
– Nedgången de senaste veckorna tar sin plats i historieböckerna. Aldrig någonsin har vi sett ett sådant kraftigt fall under så kort tid.

Annons

– Det har såklart under historiska perioder varit kraftiga nedgångar, men denna rörelse, från en rekordnotering på börsen till över minus 20 procent saknar motstycke.

Hur ser du på detta ur ett historiskt perspektiv?
– Jag tror att detta är ett resultat av den kraftiga ökningen av passiva instrument som ETF:er samt maskinhandeln på börsen. Stora rörelser förstärks av tvingande flöden eller mekanisk handel från dessa typer av instrument. Behöver de agera så agerar de oavsett hur prisbilden ser ut. Snabba och kraftiga rörelser är något jag tror vi kommer få se mer av i framtiden, både på uppsidan och nedsidan.

Nu ser det ut som att det branta fallet har stoppats upp. Innebär det att botten är nådd?
– Det kan vi såklart omöjligt svara på, det kan ingen, men börsen är extremt översåld efter denna kraftiga rörelse på nedsidan. Motreaktioner kommer förr eller senare och i klassiskt pessimistiska marknadslägen brukar vi få se väldigt stora uppgångar under korta perioder. Jag utesluter inte att så blir fallet även denna gång

Annons

Hur tänker du kring detta?
– Jag tror det är viktigt att inte känna panik över att missa något på uppsidan. Visst, börsen har kommit ned mycket men samtidigt är vi konjunkturmässigt i ett extremt osäkert läge med en nyhetsrapportering kring coronaviruset som fortfarande är negativ och som börsen i dagsläget har svårt att se igenom. Investerarsentimentet är riktigt svagt och volatiliteten på marknaden är fortsatt alldeles för hög, den måste komma ned först. Oftast behövs någon form av katalysator för att bryta ett extremt stämningsläge på börsen och mest sannolikt behöver vi det även denna gång.

Om man tittar på tidigare kriser har fallet fortsatt i flera månader, till och med flera år, innan botten i björnmarknaden är nådd. Vad tänker du kring det?
– Nuvarande kris är en hälsokris, vilket trots allt är övergående i takt med att virusutbrottet avtar. Tidigare kriser har i regel varit mer strukturella, som till exempel IT-krisen och finanskrisen. Alla de enorma motåtgärder som centralbanker och politiker för närvarande gör är för att undvika att krisen kommer övergå i en längre och djupare recession. Dessa kommer vara av betydelse när virusspridningen mynnar ut och förhoppningsvis kan vi i spåren av detta få se en snabbare återhämtning i konjunkturen. Då kommer börserna också svara upp snabbare än vad vi kanske sett vid tidigare kriser

Om man tittar på indexvärdena för OMX Stockholm PI, vad talar för index 750 år 2021 – en uppgång med 40 procent jämfört med nuvarande nivå?
– Helt enkelt att effekterna på ekonomin inte blir långvarig, stimulanserna biter och vi får en normalisering av rådande situation.

Annons

Vad talar för index 150 – en nedgång med 72 procent jämfört med nuvarande nivå?
– Mer eller mindre det motsatta, hög arbetslöshet och förändrat beteende hos konsumenten vilket övergår i en djupare och längre recession. Det skulle öka sannolikheten för ett mer pessimistiskt börsscenario.

Hur agerar du själv?
– I ett längre perspektiv har även kvalitetsaktier fallit kraftigt. Varför inte passa på att agera i dessa? I en eventuell miljö med lägre tillväxt kommer vissa sektorer att fortsätta växa oavsett, det handlar till exempel om hälsovård och IT. Digitaliseringen kommer mest sannolikt vara en trend under många år framöver.

I ett sådant här läge gäller det att se om sitt hus .

Kristin Gejrot, investeringsspecialist, SEB Investment Management:

Hur ser du på börsens fall under vintern-våren?
– Med ett fall på 35 procent på en dryg månad kan det klassas som det skarpaste fallet vi har sett i modern tid. Ser man tillbaka till den globala finanskrisen och IT-kraschen så hade vi djupare fall – längre och större – men inte riktigt lika skarpa. Man måste gå tillbaka ända till 1929 för att hitta ett lika skarpt fall, och då på den amerikanska börsen.

– I USA var det ett skarpare fall under hösten 1929, då man såg ett fall på 43 procent på bara en månad i oktober, som sedan sträckte sig till 50 procent över två månader. Fall som sedan övergick i en djup konjunkturnedgång i stora delar av världen. Sett till modern tid så skedde det ett liknande fall under hösten 2008, i slutet av björnmarknaden till följd av finanskrisen. Då föll börsen 35 procent under två månader innan återhämtningen började.

Hur ser du på detta ur ett historiskt perspektiv?
– Det är helt klart ett historiskt och exceptionellt fall vi har sett, och vi är fortfarande mitt i denna rörelsen. Sätter man det i relation till tidigare kriser och börskrascher så är det hittills inte det djupaste fallet, men definitivt bland det snabbaste. Det har att göra med det dramatiska läget med nedstängningar i stora delar av världen vilket skapar en kraftig konjunkturnedgång, och att det är svårt att visualisera de ekonomiska effekterna. Det finns även mycket mer indexkapital, så som ETF:er, indexfonder och så vidare som är lätta att omsätta, vilket har bidragit till högre volatilitet.

Nu ser det ut som att det branta fallet har stoppats upp. Innebär det att botten är nådd?
– Det tror jag inte. Det finns fortfarande stora osäkerheter på många håll, inte minst i USA där smittspridningen är i ett tidigt skede och vi ser fortsatt nya lock-downs världen över som har enorm effekt på ekonomin. Vi kommer nog få se många fler dippar (och snabba försök till återhämtning) innan botten är nådd.

Hur tänker du kring detta?
– I stort sett hela världen är i ett exceptionellt och aldrig tidigare skådat läge med nedstängda länder och företag som tappar 80-100 procent av sina intäkter på bara ett par veckor. Man kan nästan likna krisen med en variant av en ekonomisk depression utan överskådlighet, vilket blir svårt att prissätta på börserna. Vi ser dock redan nu att företagsvärderingar är på bra nivåer historiskt sätt vilket gör det intressant i det längre perspektivet.

– Vi ser även mycket positiva åtgärder från centralbanker och regeringar som går in med stora stimulanser och krispaket för att dämpa den ekonomiska sättningen.

Om man tittar på tidigare kriser har fallet fortsatt i flera månader, till och med flera år, innan botten i björnmarknaden är nådd. Vad tänker du kring det?
– Jag tror att de närmaste veckorna blir extremt avgörande för hur lång och djup denna lågkonjunktur blir, vilket också kommer att speglas i aktiemarknaden. Lyckas man hindra eller avstanna smittspridningen och kan börja öppna upp städer och länder inom de närmsta veckorna så tror jag att vi klarar oss relativt bra med en snabb återhämtning. Marknaderna börjar prisa in en ekonomisk återhämtning bort mot 2021. Blir det däremot värre och hela scenariot förlängs med några månader, ja då är vi nog närmare en ekonomisk depression och då kan det dröja tills vi ser botten i björnmarknaden.

Om man tittar på indexvärdena för OMX Stockholm PI, vad talar för index 750 år 2021 – en uppgång med 40 procent jämfört med nuvarande nivå?
– 750 är väldigt optimistiskt och osannolikt, där behöver vi en helt ny konjunkturcykel som man tror på långt in i 2022. För att ens komma tillbaka till toppen 2020 behöver vi en stabilisering i smittspridningen inom närmsta veckorna, ett godkänt vaccin som kan börja implementeras i höst, samt effektiva penning- och finanspolitiska åtgärder i Europa, USA och ja, i princip hela världen. Vi behöver en utveckling där man kan börja räkna på de ekonomiska effekterna som även inger hopp till befolkningen att vi någon dag inom närmsta månaderna kan börja återgå till ett normalt liv. 

Vad talar för index 150 – en nedgång med 72 procent jämfört med nuvarande nivå?
– Även 150 ser vi som ytterst osannolikt. Då behöver vi en snabb eskalering av smittspridningen där man misslyckas med att stoppa spridningen i västvärlden samt får stora återfall i Kina och en ekonomisk kollaps i USA. Här behöver hela sektorer i aktiemarknaden raderas ut, då har vi en enorm arbetslöshet och en helt ny värld.

Hur agerar du själv?
– Jag har under senaste veckan ökat upp något i aktier i mitt långsiktiga sparande. Däremot har jag kvar en rätt stor likvid buffert då jag har familj med två små barn. I ett sådant här läge gäller det att se om sitt hus innan man går in med onödigt mycket i en aggressiv och volatil marknad för att försöka fånga dippen.

– Mediaflödet är just nu dramatiskt och kan i många fall kännas hopplöst. Vi är däremot inte oroliga för huruvida en återhämtning kommer utan frågan är som alltid när den kommer. Vi har under senaste veckorna även sett en del flöden in i aktier och aktiefonder från riskvilliga investerare med tanke på de attraktiva värderingsnivåerna, vilket visar att det finns torrt krut där ute som är revanschsugna efter denna start på 2020. 

– Man ska inte heller glömma att vi är bättre rustade både vad gäller medicinsk forskning och stabilitet i banksystemen för att klara denna kris. Förr eller senare (vårt huvudscenario är inom de närmsta två kvartalen) börjar marknaderna prisa in en återhämtning och då kommer det gå snabbt. Jag tror att det kommer att gå snabbare tillbaka till höga nivåer än vid tidigare kriser, framför allt för att det nu är fler spelare och mer likviditet i omlopp.

Det viktiga är att ha fokus på vilka bolag som man tror kommer att vara vinnare på 3-5 års sikt.

Johan Roslund, förvaltare på GP Bullhound:

Hur ser du på börsens fall under vintern-våren? Hur ser du på det ur ett historiskt perspektiv?
– Vi bevakar och investerar främst i tech-sektorn där nedgången är ca 25 procent nu, dock har vi haft en del perioder senast hösten 2018 där sektorn fallit hastigt. Men då var det snarare en paus i uppgången och en värderingskorregering. Det vi ser nu är ju den reala ekonomin som påverkas. Dock tror vi att digitalisering kommer snabbas på av pandemin, fler kommer använda teknik för att arbeta hemma, använda matleveranser samt digital underhållning.

Nu ser det ut som att det branta fallet har stoppats upp. Innebär det att botten är nådd?
– Det är alltid omöjligt att förutse börsrörelser, men i den positiva vågskålen har vi de stora stimulanspaketen och att vi ser att Kina som var först ut nu har börjat återgå till det normala. Däremot så gör osäkerheten att satsningar i företag och privatpersoners konsumtion skjuts upp samt att många vill dra ner risken i sitt sparande och säljer aktie och /fonder vilket skapar utflöden.

Om man tittar på tidigare kriser har fallet fortsatt i flera månader, till och med flera år, innan botten i björnmarknaden är nådd. Vad tänker du kring det?
– Det är mycket möjligt att uppgångarna vi har den sett senaste veckan är tillfälliga och att vi får se börsen gå ner mer. Dock så tror jag att vi kommer att gå från att man säljer allt för att dra ner sin exponering till att man mer gör analysen och tittar på vilka företag och sektorer som kommer att få stora problem och vilka som faktiskt gynnas. Skillnaden mellan tech- och reseindex är ca 15 procent. Det är inte rimligt givet att resor tyvärr kommer drabbas otroligt hårt medan bolag inom programvara och digital underhållning – streaming av video, musik, spel – till och med kan gynnas.

Om man tittar på indexvärdena för OMX Stockholm PI, vad talar för index 750 år 2021 – en uppgång med 40 procent jämfört med nuvarande nivå? Vad talar för index 150 – en nedgång med 72 procent jämfört med nuvarande nivå??
– Sådana gissningar får man alltid fel på. Men när vi tittar på de ledande globala techbolag vi följer (Amazon, Microsoft, Salesforce, Tencent et cetera) så handlas de till 15 gånger rörelseresultatet för 2021 estimerat, det ser i alla fall ur ett historiskt perspektiv väldigt attraktivt ut. Sedan kan mycket hända under tiden men det viktiga är att ha fokus på vilka bolag som man tror kommer att vara vinnare på 3-5 års sikt.

Hur agerar du själv?
– Vi har viktat om mot de tech-bolag som får medvind av att vi ändrar våra vanor. Exempelvis e-handlar vi mer (Amazon, Alibaba, Paypal), jobbar hemifrån (Microsoft, Slack) och har mer tid för digital underhållning (Tencent, Netflix, Spotify).

Har du något i övrigt att tillägga?
– Just nu tror jag att man ska fokusera på de bolag som är minst drabbade. Men ju närmare vi kommer en vändning kan det vara läge att titta på de som tagit mest stryk men är ledande bolag i snabbväxande branscher.

Annons