Annons

Annons

Henrik-Ottosson-Invesdor534.jpg

Henrik Ottosson, Invesdor
Henrik Ottosson, Invesdor

"Vi är före i utvecklingen jämfört med de brittiska aktörerna"

I Storbritannien formas dock framtiden för crowdfundingindustrin, säger Invesdors nya Londonchef i en uppföljningsintervju. Plattformen siktar på att bli störst i norra Europa.
 

Finska plattformen för gräsrotsfinansiering Invesdor har startat verksamhet i Storbritannien för att locka nordiska investerare till brittiska småbolag, vilket Realtid.se rapporterade om förra veckan.

Invesdors mål är inte att bli störst i Storbritannien utan att bli  norra Europas största cross border-plattform, säger Henrik Ottosson, ny chef för den brittiska verksamheten, i en uppföljningsintervju med Realtid.

– Här ligger vi redan flera år före i utvecklingen jämfört med de brittiska aktörerna som traditionellt har fokuserat på sin hemmamarknad. Det är fördelen när man kommer från mindre länder, vi var tvungna att tänka globalt från dag ett.

Annons

Annons

Vi ser till exempel att många brittiska aktörer enbart kan ta emot investerare från Storbritannien. Ofta söker många brittiska bolag efter internationella investerare och vi kan erbjuda just detta. Nordiska investerare är mycket populära speciellt inom teknologisektorn där de ofta har större kunskap jämfört med investerare från andra länder, säger Ottosson.

Redan förra året etablerade Invesdor ett samarbete med de brittiska crowdfundingplattformarna som medlem av UK Crowdfunding Association, där man nu som enda nordiska plattform kan vara med och påverka hur konsumentskyddet och regelverk för marknadsföring kan stärkas.

– Det är här framtiden för crowdfundingindustrin formas. Vi arbetar även med att göra transaktioner tillsammans med de andra brittiska plattformarna då vi har en kompletterande investerar bas - precis som banker arbetar tillsammans idag när man gör nyemissioner, säger Ottosson.

Timingen för lanseringen kanske känns otippad med tanke på att Brexit-omröstningen precis ägt rum och Invesdor har själva nämnt att aktiviteten inom sektorn saktat ner lite. Dock är bolaget säkert på att det här bara rör sig om en temporär svacka. Så kallad equity crowdfunding må vara en liten del av finansmarknaden i Sverige men är mycket stort i Storbritannien. 

Marknaden har vuxit kraftigt de senaste åren och Ottosson uppger att det till och med gått förbi venture capital-området när det gäller finansiering av nystartade bolag.

– Eventuellt ser vi en viss konsolidering under 2016 på grund av Brexit men crowdfunding har nu även blivit ett naturligt redskap för tillväxtbolag vid börsnoteringar. Invesdor var först i Europa att med göra en “main market”-transaktion när vi noterade Siili Solutions på Nasdaq. Tidigare var en börsnotering en omöjlighet för många bolag på grund av alla kostnader. Vi är nu väl rustade för att även växa inom börsnoteringar i Norden och Storbritannien. Vi kan göra noteringen mycket effektivare och billigare genom att digitalisera hela processen.

Svenska investerare kan genom Invesdors plattform investera i privata brittiska bolag genom ett vanligt bank ID och intresset från nordiskt håll har enligt Ottosson varit stort. Överlag är brittiska startups attraktiva eftersom 40 procent av Europas unicorns kommer därifrån och det finns i landet ett bra ekosystem som främjar utveckling, som till exempel Seed Enterprise Investment Sheme och EIS (Enterprise Investment Scheme).

Staten har satsat ordentligt och dessutom är landet en naturlig bas för nordiska bolag när de växer.

– Nu kan nordiska investerare även stödja nordiska entreprenörer baserade i Storbritannien genom Invesdor. Det är fortfarande svårt idag för nordiska investerare att på ett enkelt sätt hitta och investera i bolag som inte redan är noterade. I Sverige, till exempel, är det inte lagligt för privata bolag att vända sig till allmänheten för att försöka sprida aktier. Regelverken är gamla och regeringen har varit långsam på att utreda gräsrotsfinansiering, vilket gjort att marknaden inte riktigt har utvecklats, säger Ottosson.

Crowdfunding-branschen har på senare tid fått väldigt mycket kritik, inte minst när det gäller finansieringar inom techsektorn. Realtid rapporterade redan i maj om kritik från flera parter som påpekat att värderingarna är irrationellt höga.

Ottosson nämner även att värderingarna för mindre finansieringsrundor i Storbritannien varit högre jämfört med venture capital, vilket kan bero på gynnsamma skattelättnader för brittiska investerare när de stödjer små inhemska bolag.

Samtidigt säger han att crowdfunding-branschen är transparent ur den aspekten eftersom hundratals medlemmar bestämmer om värderingen är rimlig.

– Vi ser ofta att om värderingen är för hög så går transaktionen inte igenom. För att marknaden skall fortsätta att växa är det naturligtvis viktigt att vi hittar rätt balans mellan värdering och avkastning. Alltför höga värderingar utgör naturligtvis en risk. Speciellt då många bolag behöver komma tillbaka och göra ytterligare finansieringar. Risken för en "down round” kan då vara betydande om värderingen varit för hög och bolaget inte levererat vad man utlovat, säger han.

Viktigt är att vara tydlig med hur stora riskerna är när investeringar görs i onoterade och då främst nystartade bolag. Ett annat sätt att skydda sig mot riskerna för Invesdor är även faktumet att bolaget som första nordiska plattform valt att regleras under MIFID-regelverket, något som etableringen i Storbritannien kan hjälpa stärka ytterligare. 

– Många nystartade bolag, speciellt inom tech, kommer inte att lyckas trots att de utmålar sig som nästa Spotify eller Skype. Techbolag betalar sällan utdelningar då de är tillväxtbolag så man får först en avkastning om de blir uppköpta eller noteras. Vi arbetar aktivt med att utbilda våra investerare om dessa risker. Det som gör crowd funding intressant är att man har möjlighet att sprida riskerna och investera mindre belopp i många bolag.

Trots techsegmentets storlek siktar Invesdor på alla typer av sektorer. Dessutom vill plattformen genom nya Londonkontoret locka britter att gå in med pengar i nordiska bolag, något som det finns ett stort intresse för.

– Vi har finansierat allt från idrottsklubbar till ålderdomshem. Vårt jobb är att digitalisera och förenkla själva finansieringsprocessen. Det finns inga begränsningar på sektorer, men vi passar bra för bolag som vill expandera utomlands eller som har globala nätverk som man vill utnyttja under finansieringen, avslutar Ottosson. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons