FinansNyhet

“Vi är en byrå med ett högre syfte”

Advokatbyråer har ägnat sig åt påverksansarbete i alla tider, berättar Cirios byråchef David Frydlinger, men han upplever att det arbetet har intensifierats under senare tid. Ciro vill på allvar verka för samhällsnytta.Advokatbyråer har ägnat sig åt påverksansarbete i alla tider, berättar Cirios byråchef David Frydlinger, men han upplever att det arbetet har intensifierats under senare tid. Ciro vill på allvar verka för samhällsnytta.
Den nya kontraktsmodellen gynnar affärerna, eftersom den utgår från parternas mål och förväntningar, anser Cirios byråchef David Frydlinger.
Publicerad

Cirio Advokatbyrå, som grundades vid årsskiftet, har en tydlig vision. Byråns managing partner (motsvarande vd) David Frydlinger, vill att byrån bidrar till att driva utvecklingen framåt i både näringslivet och samhället. “Vi vill göra skillnad för våra klienter och samhället i stort” säger han.  

Miriam Istner-Byman

När Lindahls Stockholmskontor splittrades gick majoriteten av personalen över till advokatbyrån Cirio, som nu har funnits i knappt ett halvår. Den tiden beskriver David Frydlinger, som är managing partner på byrån, som turbulent samtidigt som positiv energi har frigjorts.

– Vi har medvetet arbetat för att involvera personalen i skapandet av den här byrån. Att personalen är delaktig och engagerad är viktigt för att vi ska kunna bygga en framgångsrik och lönsam byrå.

Det var inte bara majoriteten av personalen som följde med till Cirio utan också i princip alla klienter. Därför har inte Cirio samma utmaningar som många andra nybildade advokatbyråer. Men, liksom för många andra byråer ligger utmaningen i att sticka ut.

Annons

– För oss är det viktigt att betona vårt fokus inom progressiva områden som till exempel det digitala område, life science och förnybar energi. Vi vill också framhäva vår önskan att vara en byrå som ser människan och att inte bara vara en byrå med som tillhandahåller tjänster till våra klienter utan också har ett högre syfte. Vi vill bidra med det vi kan till nytta för näringslivet och samhället i stort.

På Cirio arbetar 135 medarbetare varav 24 är delägare. Lindahl hade 90 delägare.

Företaget är en så kallad fullservicebyrå vilket innebär att den erbjuder juridisk expertis inom samtliga rättsområden, inte minst inom transaktioner. Fokus ligger dock på teknik och digitaliseringsfrågor, life science, energi och fastigheter. Det står för hälften av byråns totala omsättning.

Annons

– Det är inom dessa områden som det finns en stor utmaningar för både samhälle och näringsliv och där behöver våra klienter vår expertis, säger David Frydlinger.

Att världen har blivit osäkrare och svårare att navigera sig i ger också avtryck i advokatbranschen.

– Våra klienter behöver många gånger stöd för att orientera sig rätt. Rättsreglerna förändras och ibland finns det en avsaknad av regler. Vi vill hjälpa våra kunder med att orientera sig rätt i den legala infrastrukturen, säger David Frydlinger.

Annons

Han berättar att det kan röra sig om att hjälpa företag att ta tillvara på nya affärsmöjligheter, till exempel att göra förvärv eller att ingå partnerskap med andra aktörer, att skapa egna system genom till exempel avtal när det saknas rättsregler och att föra en dialog med beslutsfattare och myndigheter som har tillsyn över reglerade marknader.

– Utmaningen ligger i att skapa förutsättningar för tillväxt och att driva en samhällsförändring baserad på all den expertis och kunnande som vi som jurister har.

Advokatbyråer har ägnat sig åt påverksansarbete i alla tider, berättar David Frydlinger, men han upplever att det arbetet har intensifierats under senare tid och hoppas även att Cirio kommer kunna ägna sig åt det i högre utsträckning.

– Vi har en stor kunskap i hur lagreglerna ser ut och hur de tillämpas. Vi har även en god förståelse för våra klienters verklighet. Med den kunskapen kan vi bidra till en positiv utveckling för både näringslivet och samhället.

För att göra samhällsnytta på riktigt räcker det inte att ägna sig åt pro bono arbete, menar David Frydlinger. Man behöver också använda den kunskap man har för att leverera värde till andra aktörer. Som exempel nämner han byråns engagemang i AI Sustainability Center som erbjuder en plattform där företag, akademiska institutioner och offentliga myndigheter kan mötas för att driva frågor som rör ansvarsfull och syftesdriven teknik.

– AI kan lösa många av våra samhällsutmaningar, men är också förenad med svåra moraliska dilemman. Inom det här området vill vi göra skillnad.

David Frydlinger betraktar de största advokatbyråerna som Vinge, Mannheimer Swartling, Cederquist och Roschier som de största konkurrenterna. Inom vissa områden kan även mindre nischbyråer betraktas som konkurrenter. Däremot anser han inte att revisionsbyråernas legala avdelningar utgör konkurrerande verksamhet.

– Vi ser en trend i att revisionsbyråerna utökar sin legala rådgivning. Det är inget större hot mot oss idag, men det kan bli.

Frågan om hur tillväxtmålet ser ut för Cirio är inte så intressant, anser David Frydlinger.

– Vi har inget uttalat mål och att växa är inget självändamål. Tillväxt är däremot ett kvitto på att det vi gör är rätt och visst vill vi vara framgångsrika. Det innebär att det indirekta svaret är att visst vill vi växa.

Särskilt då inom byråns fokusområden. Men David Frydlinger vill inte uttala sig om huruvida de har någon drömklient.

– Vi hoppas såklart att vi får arbeta med intressanta klienter inom våra verksamhetsområden och att vi blir involverade i större transaktioner. Nu handlar det om att bygga en hållbar strategi och att göra vårt varumärke känt i branschen och på talangmarknaden. Som ny spelare måste man förtjäna sitt förtroende.

 

 

Advokatbyrån Lindahls splittring

När Lindahls Stockholmskontor splittrades förra året väckte det turbulens i juristbranschen. Lindahl med sina 90 delägare tillhörde en av Sveriges största och ledande advokatbyråer så att det väckte uppmärksamhet när ett större gäng ville bryta sig ur är inte märkligt.

Ett gäng från Lindahls Stockholmskontor med Malcolm Wiberg, som var managing partner på Lindahl Stockholm, i spetsen grundade advokatbyrån  Westerberg & Partners. Den byrån placerar sig i “sockertoppen” av affärsjuridikens stora pyramid med särskilt fokus på tvister, immaterialrätt (IP) och IP-tunga transaktioner.

Majoriteten av Stockholmskontoret gick samman och grundade advokatbyrån Cirio Advokatbyrå.

 

Annons