Aktiespararnas chefsanalytiker Peter Malmqvist ser inga hot mot bankerna, men han spår att finansbranschen i övrigt får det tuffare. Foto: Aktiespararna.
Aktiespararnas chefsanalytiker Peter Malmqvist ser inga hot mot bankerna, men han spår att finansbranschen i övrigt får det tuffare. Foto: Aktiespararna.
Börs

"Verksamheten inom corporate finance mattas"

Börserna faller tydligt både i Sverige och övriga världen. Aktiespararnas chefsanalytiker Peter Malmqvist spår en avmattning för corporate finance framöver.

Publicerad 2019-10-02

Huvudanledningen till börsfallet under onsdagen är gårdagens mycket svaga inköpsindex, ISM, från USA.

– Det är en av världens mest inflytelserika konjunkturindikatorer och nu är detta svagt, säger Peter Malmqvist, chefsanalytiker på Aktiespararna.

– Det senaste året har det dessutom fallit nästan lika mycket som under finanskraschen. Det är en tydlig indikation på att handelskriget påverkar företagen i USA mycket negativt. 

Hur tror du att bankerna och finansbranschens företag kommer att klara sig på börsen framöver? 

– Jag tror att bankerna kommer fortsätta, som tidigare, alltså att vara en bransch med hög stabilitet, hög utdelning, men med låg totalavkastning. Jag ser inga särskilda hot mot bankerna, exempelvis tydligt stigande kreditförluster. De är fortfarande extremt låga och kan kanske gå upp något det kommande året, men inte dramatiskt.

– Finansbranschen i övrigt får det nog något tuffare, eftersom verksamheten inom corporate finance mattas. En mattare börs ger också sämre provisioner i förvaltningen.

Det kommer många dystra konjunkturbesked, går vi mot en lågkonjunktur?

– Ja, det har vi gjort ett drygt ett år nu, men nedgången startade från en hög nivå. Därför har det tagit tid innan vi ser den nya dystra trenden. Handelskriget mellan USA och Kina är den främsta orsaken, men jag anser även att omställningen till elkonverterade bensinbilar från de tidigare dominerande tvålitersdieslarna, är en tydligt bidragande orsak, främst i Tyskland och då påverkas även resten av Europa.

– Det är en dramatisk omställning som skapar flaskhalsar och minskad försäljning. I Sverige har vi dessutom problem med bostadsbyggandet, eftersom affärsmodellen kring byggande av bostadsrätter på ritning inte längre fungerar.

Kommer fallande kurser påverka möjligheter att göra fusioner och förvärv?

– Rent generellt minskar affärsaktiviteten när kurserna faller. Då vill ägare av företag inte gärna sälja, i alla fall om de inte är finansiellt pressade. Jag förutser därför en mindre aktiv marknad för förvärv och fusioner. 

Vad kan vända utvecklingen?

– Att USA:s president twittrar ut att han skall träffa sin motsvarighet i Kina, för att diskutera slutet på handelskriget. Bilproblemen i Tyskland löser sig successivt, liksom det svenska byggandet, men handelskriget är svårlöst. Min egen prognos är att förlusterna i detta krig ännu inte är tillräckligt kännbara för någon av parterna och att viljan att komma överens inte finns här, ännu. Ett börsfall liknande förra höstens fall skulle dock lösa upp den knuten.

Platsannonser