Venue Retail Group pressas av Swedbank

Med kniven mot strupen hoppas nu företaget som äger butikskedjorna Accent, Rizzo och Morris, att bli klar med förhandlingarna innan mars månad är slut.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2009-03-19

Realtid.se får tag på Venue Retail Groups (VRG:s) finanschef Staffan Gustafsson på telefon från bolagets huvudkontor i Bromma utanför Stockholm. Han låter lite uppgiven på dalmål.

Anmäl dig till Realtid.ses nyhetsbrev Finans och Försäkring som skickas ut varje fredag.

Är det kris för VRG?

– Hehehe. Du måste förstå att jag inte kan kommentera det. Jag kan inte svara på en sådan fråga så nära inpå vår resultatrapport, säger Gustafsson.

Rapporten offentliggörs den 31 mars.

Pågår det låneförhandlingar med Swedbank?

– Ja, säger han.

När måste låneförhandlingarna vara klara?

– Vi måste nog kommunicera något senast i resultatrapporten.

Hur är stämningsläget i förhandlingarna?

– Ja, men vi förhandlar i positiv anda. Jag kan inte säga mer än så.

Varför började ni förhandla?

– Vi har säsongsmässiga svängningar vi ska hantera.

Är det Swedbank som sagt ifrån för att ni inte uppfyller lånevillkoren?

– Det har vi inte sagt. Vi har en dialog som vi alltid egentligen har i samband med säsongssvängningarna under våren och hösten.

Men det är väl inget nytt att ni har säsongssvängningar?

– Nej, det är inget nytt.

Har Swedbank sagt ifrån att ni har lite för hög skuldnivå med tanke på säsongssvängningarna?

– Vi kan inte kommentera det nu så här bara två veckor innan vi offentliggör vår nästa resultatrapport.

Är det ett generellt bra klimat nu för att förhandla om att omfinansiera lån?

– Jag kan inte uttala mig om det heller.

Gustafsson hänvisar till VRG:s styrelseordförande Mats Persson. Det är en annan Mats Persson än skåningen med samma namn i byggbolaget Peab.

VRG:s huvudägare är investeringsföretaget Varenne som har en ägarandel på drygt 20 procent.

Varenne har varit med som delägare i VRG i ett par år.

Varennes företrädare Tommy Jacobson sitter i VRG:s styrelse.

Han var bortrest och gick inte omgående att nå för en kommentar.

VRG:s aktiekurs var uppe i 50-60 kronor år 2004. Efter ett stort ras våren samma år, har kursen därefter sakta men säkert fortsatt falla och ligger nu i knappt 70 öre. Hela VRG är på nuvarande nivå värt 65 miljoner kronor på börsen enligt Avanza.

En hel del förändringar har skett på VRG på sistone. I december framkom att VRG:s inköpschef Susanne Börjesson blir bolagets nya vd från februari, efter tidigare vd:n Peter Thelin.

– Vår nisch inom accessoarer har en klar utvecklingspotential, både mot bakgrund av vår starka position och med tanke på att det är ett segment som under en lång tid växt mer än beklädnadsmarknaden i stort, sa Börjesson då i ett pressmeddelande.

Hon har lagt fast en fokusering på "modeaccessoarer" med butikskedjorna Accent med inriktning på handväskor och liknande, Rizzo med lyxskor och norska Morris med resväskor.

I februari bytte VRG namn från det gamla namnet Wedins till Venue Retail Group. Själva skobutikskedjan Wedins har sålts till Eurosko.

VRG har "brutet räkenskapsår" som varar september till augusti varje år. Resultatet efter skatt blev -31 miljoner kronor för det senaste avslutade året september 2007 till augusti 2008.

VRG offentliggjorde den 15 januari resultatrapporten för sitt första kvartal som alltså omfattar perioden september till november 2008. Där framgår att bolaget den 30 november hade 2 miljoner kronor i likvida medel och 131 miljoner kronor i räntebärande skulder.

I samband med att VRG offentliggjorde sin senaste årsredovisning i december, gjorde bolaget följande uttalande:

"Utvärdering av framtida finansieringsbehov

Styrelsen och VD kommenterar i årsredovisningen den oro som präglat finansmarknaden och därmed konsumtionen under hösten.

Vilka långsiktiga konsekvenser detta fortsatt kommer att få på detaljhandeln och därmed även koncernens försäljning på sikt är svåra att förutse.

Koncernen och bolaget har, som flertalet andra detaljhandelsaktörer, stora svängningar i likviditeten under året relaterat till säsongsmässiga inköpscykler och förskottsbetalningar.

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder avseende försäljningsutvecklingen görs bedömningen att koncernen och bolaget vid utgången av mars månad 2009 kan komma att behöva utökat finansieringsutrymme.

För närvarande pågår förhandlingar med Swedbank om en lösning för att säkerställa bolagets kortfristiga finansiering, som bedöms vara slutförd före utgången av januari 2009.

Därutöver arbetar styrelse och ledning kontinuerligt med olika identifierade handlingsalternativ för att säkra bolagets finansiering."

Intrycket är således att VRG verkar behöva kapitaltillskott, och att förhandlingarna med Swedbank har dragit ut på tiden eftersom de tydligen från början skulle vara klara "före utgången av januari 2009".

I resultatrapporten som kom i januari upprepade VRG att förhandlingarna med Swedbank väntades bli klara till utgången av januari, men dessutom att VRG kan komma att behöva kapitaltillskott vid utgången av mars.

Platsannonser