Riskkapital

Venture capital vinnare när yngre generationer tar över

Yngre arvtagare till familjeförmögenheter går allt oftare hand i hand med venture capital-bolagens lika unga Partners. Det förändrar i sin tur hur familjeförmögenheterna investeras och förvaltas av yngre generationer.

Publicerad 2018-10-29

– De kommande åren tror jag att erfarna och sofistikerade family offices kommer att allokera mer än 50 procent av sina tillgångar till alternativa investeringar, som riskkapital, säger Mads Ryum Larsen, partner och chef för investerarrelationer på IK, till Realtid.se. 

I Financial Times artikel ”The family offices using venture capital to involve younger members” skildras möjligheterna för arvtagarna till familjebolag eller familjeförmögenheter att göra en mjukstart: De kan börja med att satsa i ett riskkapitalbolag.

Det är alltid svårt att veta vilken tidpunkt som är bäst för generationsskiftet att genomföras, och då en ny generation i familjen får axla ansvaret för familjeföretaget eller ta hand om en större privat förmögenhet och de investeringar som är kopplade till den.

Det finns ett antal mer eller mindre välkända arvtagare som antingen hunnit avlida innan de fått ta över familjeföretaget/förmögenheten, eller hunnit bli ordentligt till åren komna.

Lorenzo de Medici ansågs vid 43 års ålder inte mogen att axla prinstiteln. Han hann dö innan han till fullo fick njuta av sin fars förmögenhet.

2010 ansågs Alexandre de Rothschild, 29 år, för ung för att ta över familjens investmentbank. 

Chris Ivey är chef för europeiska klienter vid konsultföretaget Cambridge Associates. Han ger ofta ger råd till familjestiftelser och familjekontor. Med familjekontor menas här förvaltningen av familjeföretagares förmögenhet.

Han tar gärna med sig sina familje-kunder till de bästa riskkapitalförvaltarna och venture capital-bolagen i Silicon Valley – Palo Alto och Menlo Park.

Ibland tänker han att kunderna är för unga, en del är bara 20 år gamla. Men det har visat sig att unga familjemedlemmar och venture capital snabbt etablerar en relation: Det finns en affinitet och en gemensam förståelse för de senaste trenderna och den senaste teknologin mellan unga arvtagare och unga venture-kapitalister.

Partners på Venture capital-bolagen är ofta själva i 30-årsåldern, och inser också att det här finns en möjlighet att säkra framtida investeringskapital. De unga arvtagarna och venture capital-strategerna upptäcker ofta att de ligger på samma våglängd.

Dessutom blir venture capital-bolagen allt yngre och tycker att unga familjemedlemmar är intressantare, och roligare att arbeta med.

Själva karaktären på investeringarna lockar också de yngre familjemedlemmarna, som ofta är mellan 20 och 30 år gamla. 

– Äldre familjemedlemmar trivs ofta bättre i sitt ursprungliga verksamhetsområde, säger Vikash Gupta, som grundat familjekontoret VAR Capital.De unga är fokuserade på intressanta företag som använder den senaste teknologin som AI eller blockchain. 

– Det är större chans att de unga har kryptovaluta i sin digitala plånbok än att äldre investerare har det. De som är födda vid millenniet är också mer benägna att ha ett fintech-konto som Revolut.

Därmed kan de yngre generationerna fokusera på inkubatorer, som Telefonicas startup-accelerator Wayra, som guidar och stöttar yngre entreprenörer. 

Även olika miljö- och samhällsfrågor är något som den yngre generationen visar ett växande intresse för. Eirian Jones, chef för investeringar på Wren Investment Office ser en växande entusiasm för ”impact-investeringar” eller investeringar som gör ett avtryck.

Riskkapitalinvesteringar ger också en högre avkastning.

Familjekontorens möjlighet att låsa in kapitalet under en längre tid ger en extra belöning på en illikvid investering. En studie från UBS på närmare 1 400 riskkapitalfonder över 24 år visar att medianavkastningen minus avgifter legat tre procent högre per år.

– Familjekontoren har konsekvent ökat sin allokering till riskkapital eller andra illikvida tillgångar. Premium de fått har mer än väl kompenserat för de negativa konsekvenserna som bristen på likviditet medför, säger Mads Ryum Larsen på IK Investment Partners, till Realtid.se:
 
Han menar att eftersom familjekontoren ofta styr pengarna över flera generationer så kan de ha en mer långsiktig syn – både från ett finansiellt och samhälleligt perspektiv – än vad traditionella finansinstitut kan ha. 

Familjekontoren investerar också ofta enligt vissa teman, vilket på senare tid betytt en högre exponering för växande konsumtionstrender hos medelklassen i Asien och trender som rör delningsekonomin och hållbarhet.

Familjekontoren vill ofta använda sitt kapital i en bred portfölj med bland annat traditionella utköp av företag, tech, tillväxt och privata skulder på olika nivåer och inom olika kapitalstrukturer. 

Därmed blir det också möjligt för familjeföretagen och familjekontoren att ge ett större ansvar till yngre blivande arvtagare - än vad som kanske var planerat.

Platsannonser