Finans

Vd:ar från hela Europa kräver kraftfullare klimatåtgärder

150 europeiska företag, däribland Folksamgruppen och H&M,  kräver kraftfullare klimatåtgärder och en minskning av utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030.

Publicerad 2020-09-16

När Europeiska kommissionen sätter sig ner för att diskutera förslag till nya utsläppsnivåer till 2030 uppmanar mer än 150 europeiska företag, investerare och affärsnätverk att EU:s ledare ska stödja ambitionen i European Green Deal och minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030. Förutom Folksam har till exempel Microsoft, Ikea, Deutsche Bank, Unilever, H&M, Google, EDF, Signify och Apple skrivit under ett öppet brev.

– Vi vill bidra till en omstart som också snabbar upp klimatomställningen. För att vi ska kunna nå vårt nettonollmål behöver vi få de företag vi investerar i att genomföra sin resa mot nettonollutsläpp, men vi behöver också politik som möjliggör denna resa. Sverige och svenska EU-parlamentariker måste driva på så att EU antar mål om minst 55 procents minskning av växthusgaser till 2030 samt fem-årsdelmål tills 2050 när EU ska bli klimatneutralt, säger Ylva Wessén, Folksams vd och koncernchef i en kommentar till brevet.

I brevet redogör vd:ar från hela Europa för hur man vill samarbeta med EU för att hantera effekterna av coronapandemin samtidigt som omstarten blir mer klimatresistent. Brevet visar på bredden av stöd för en ökad klimatambition, med företag från en rad olika sektorer, allt från tillverkning, tung industri, konsumtionsvaror, kraftproduktion, teknik och finans som alla stöder 55-procensmålet.

– Vi behöver snarast se ett ambitiöst genomförande av återhämtningspaketet inriktat på att uppnå en grön och digital omstart, med European Green Deal i centrum och förhöjda mål för kortsiktiga utsläppsminskningar.

Initiativet leds av European Corporate Leaders Group (CLG Europe), en sektorövergripande grupp av europeiska företag som arbetar för att uppnå klimatneutralitet.

Läs brevet https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/ceos-urge-eu-to-raise-emissions-targets

Platsannonser