Finans

Vd för Pegroco Invest ökar innehavet i investmentbolaget

Pegrocos Invests vd, Thomas Brue, har utnyttjat sina teckningsoptioner och tecknat sig för 450.800 stamaktier.

Uppdaterad 2017-12-01
Publicerad 2017-12-01

Pegrocos Invests vd, Thomas Brue, har utnyttjat sina teckningsoptioner serie 2014/2017 för at teckna sig för 450.800 stamaktier i Pegroco Invest, enligt ett pressmeddelande.

Efter vd:s nyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i bolaget med 450.800 aktier från 28.041.208 till 28.492.008 aktier, varav antalet aktier uppgår till 26.892.008 stamaktier och 1.600.000 preferensaktier. Totalt tillförs bolaget en likvid om 5.914045 kronor.

Pegrocos preferensaktie är noterad på First North.

Platsannonser