Annons

Annons

"Vårt hittills bästa förvaltningsresultat”

Brinova ökar förvaltningsresultatet med 27 procent.

Brinova presenterar i dag, onsdag, delårsrapporten för de nio första månaderna under 2018 samt tredje kvartalet 2018.

Förvaltningsresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 25,3 miljoner kronor, vilket var en förbättring med 21 procent. För perioden januari till september uppgick förvaltningsresultatet till 74,7 miljoner kronor, en förbättring med 27 procent om man räknar exklusive kostnader för byte av noteringslista som uppgick till 3,2 miljoner kronor, uppger bolaget i delårsrapporten.

"Vårt hittills bästa förvaltningsresultat", säger Per Johansson, vd för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten.

Annons

Annons

Det förbättrade förvaltningsresultatet förklaras med ökade hyresintäkter, bättre överskottsgrad och därmed förbättrat driftsöverskott.

Hyresintäkterna ökade under det tredje kvartalet med 24 procent till 62,5 miljoner kronor. För perioden januari till september uppgick hyresintäktena till 182,5 miljoner kronor, en ökning med 26 procent. Ökningarna förklaras av en effekt av förvärv, nyuthyrningar och färdigställda projekt.

Driftsöverskottet för det tredje kvartalet ökade till 42,6 miljoner kronor jämfört med 33,5 miljoner kronor samma period i fjol och för perioden januari till september ökade det till 117,1 miljoner kronor jämfört med 90,1 miljoner kronor samma period i fjol vilket ger en överskottsgrad om 64,2 procent jämfört med 62,1 i fjol. Brinova uppnår därmed målet att överskottsgraden ska uppgå till minst 60 procent, enligt bolaget.

"Projekt- och fastighetsutveckling, ökade ytor och nöjda hyresgäster och kunder skapar trygga intäkter. Det gör att jag framgent ser en fortsatt tillväxt, som med en effektiv och kompetent organisation fortsätter att vara lönsam”, avslutar vd Per Johansson vd-ordet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons