Finans Nyhet

Värd sin vikt i guld

Publicerad

En balkong höjer värdet på en Stockholmslägenhet med i snitt 143.000 kronor. Och stockholmare vill bo på vinden. Det har Anders Hallberg räknat ut i sin uppsats ”Visning pågår”.

I sin D-uppsats i nationalekonomi har Anders Hallberg undersökt hur olika attribut (förutom storleken) höjer eller sänker värdet på en bostadsrätt i Stockholm.

En balkong höjer värdet på en lägenhet med 143.000 kronor.

– Det är lite roligt. Det är förstås ett snittvärde, det finns olika slags balkonger. Men ett snitt på 143.000 kronor gör att man i allmänhet tjänar på att bygga en balkong, tror jag. Det kostar väl ungefär 100.000, säger Anders Hellberg.

Annons

Avgiften inte så viktig

Mer överraskande var effekten av högre avgifter på bostadsrätternas pris. Till exempel Statistiska centralbyrån hävdar att en 1.000-lapp högre avgift sänker priset på en lägenhet med upp till 400.000 kronor.

I Anders Hallbergs material sänktes priset bara med i snitt 160.000 kronor, för varje 1000-lapp extra i avgift.

Annons

– Jag vet inte vad det beror på. Men man kan kanske spekulera i att ränteläget i dag gör att folk blir mindre känsliga för en hög avgift.

Vill bo på vinden

En av de saker Anders Hallberg räknade på var hur husets ålder påverkar priset. Och ju äldre huset är som lägenheten ligger i är, desto bättre. Mycket kraftigt utslag gav ”vindsvåning”. Om lägenheten är en gammal vind höjs priset med 462.000 kronor, i snitt.

Annons

Däremot tycks sjöutsikt inte påverka priset alls. Och inte heller en öppen spis påverkade priset i Anders Hallbergs modell.

– Men det gör det givetvis. I en regressionsanalys kan olika faktorer ta ut varandra, och det är väl troligt att ”öppen spis” till viss del ingår till exempel i variabeln ”ålder”. I tidigare varianter av modellen fick jag fram att en öppen spis eller en kakelugn höjer priset med ungefär 100.000.

Anders Hallberg gjorde skattningarna med hjälp av regressionsanalys på ett material omfattande försäljningar i Stockholms innerstad i mars i år. Analyser av priser på bostadsrätter är annars ovanliga, av den anledning att det saknas bra underlag – bostadsrätter kategoriseras som lös egendom vilket innebär att det inte finns några krav på att registrera köpeskillingen.

Annons