FinansNyhet

Varannan tror att återhämtningen tar ett halvår

Publicerad

Realtids undersökning i finansmarknaden visar att en allt mer opportunistisk tilltro till marknaden.

Olof Ehrs

Realtid har i samarbete med strategi och analysföretaget Beautiful Clarity gjort en undersökning hur coronakrisen påverkat finansmarknaden. Två föregående undersökningar presenterades den 21 april och den 15 maj. Resultatet av den första undersökningen hittar du här och resultatet från den andra undersökningen hittar du här.

Den senaste undersökningen bygger på resultat insamlade sedan Sveriges nationaldag den 6 juni.

Mest anmärkningsvärt är hur mycket opinionen svängt kring börsens utveckling. Andelen som anser att botten redan är nådd har gått från 16 procent i påsk till 44 procent i den senaste mätningen. Det har även skett en tydlig förflyttning i uppfattningen om hur lång tid återhämtningen kommer ta. På frågan “Hur lång tid tar det innan vi är på samma börsvärden som januari 2020”, svarar 21 procent att återhämtningen kommer ta ett halvår eller mindre, från 6 procent i maj-mätningen.

Annons

I jämförelse med de tidigare undersökningarna är de tillfrågade nu allt mer optimistisk till marknadens utveckling. Andelen som anger att deras bolag har påverkats negativt av krisen har minskat från 58 procent till 47 procent. Bolagen anser även i den senaste undersökningen att de är bättre rustade ekonomiskt för att hantera krisen. Från 69 procent till 76 procent av bolagen anser att de nu är rustade ekonomiskt för att hantera krisen.

En större andel, 57 procent i jämförelse med tidigare 50 procent av de svarande, anser även att den svenska beredskapen är god. Opinionen om regeringens finansiella åtgärder har vänt till en positivare inställning mellan den 1:a maj och nationaldagen. Omkring hälften av de svarande tycker att regeringens finansiella åtgärder räcker för tillfället, från 31 procent sett undersökningen i maj.

I linje med övriga trender har respondenterna även en positivare syn på krisens samhällsekonomiska konsekvenser. Andelen läsare som trodde på en depression har minskat med från 20 till 10 procent mellan 1:a maj och nationaldagen. Samtidigt har andelen som tror att krisen är en temporär dipp ökat från 14,5 procent till 27 procent.

Annons

Denna undersökning har även lagt särskild vikt vid M&A. Omkring 18 procent av de svarande arbetar helt eller delvis med M&A. Över 70 procent av dessa tillfrågade menar att krisen har påverkat M&A-processerna, som blivit längre och minskat värderingen för berörda bolag, enligt de respondenter verksamma inom M&A.

Omkring 11 procent av de tillfrågade representerar även bolag som har varit i behov av extern finansiering under krisen. Av dessa svarar 40 procent att det blivit svårare att få finansiering under krisen, samtidigt som 10 procent svarat att det istället blivit lättare.

Annons