Fonder

Varannan nystartad ETF i Europa hållbar

ESG-kopplade fonder attraherade majoriteten av nya kapitalet i Europa 2020.

Publicerad 2020-09-04

Sammanlagt allokerades 4,2 miljarder dollar i 52 nya fonder med koppling till ESG i Europa 2020. Detta kan jämföras med 3,8 miljarder dollar som gick till fonder utan ESG-koppling, skriver Placera och hänvisar till Reuters. Den stora efterfrågan för hållbara fonder gäller framförallt Europa. I jämförelse drog ESG-kopplade fonder in endast 12 procent av insättningarna i USA och 3,7 procent i Asien.

Platsannonser

Logga in