Finans

Var tredje ledamot vill sparka en styrelsekollega

Styrelseledamöter är medvetna om hur kollegorna i styrelsen presterar, men är inte alltid imponerade. Mer än en tredjedel tycker att någon i styrelsen borde bytas ut för att de inte håller måttet. Det visar PWC:s rapport om förändringarna i styrelserummen.

 

Uppdaterad 2017-02-28
Publicerad 2017-02-27

Jämställdhet och mångfald anses allt viktigare bland börsbolagens chefer. För tre år senare ansåg 37 procent  att jämställdhet är mycket viktigt. Idag har den siffran stigit till 41 procent. Vidare anser 34 procent att mångald är mycket viktigt jämfört med 28 procent 2014.

Det visar PWC:s rapport 2016 Annual Corporate Directors Survey.  

Liksom de senaste åren anses det viktigt att chefer på börsbolag har finansiell kompetens (93 procent) följt av operativ erfarenhet (69 procent), branschkunskap (68 procent) och kompetens inom riskhantering (63 procent). Dessa kärområden anses även grundläggande för en styrelses tillsynsarbete. Dessutom anser 37 procent att expertkunskap inom cyberriskområdet är mycket viktigt medan juridisk kompetens är lägre prioriterat. Färre än en femtedel anser att detta juridsk kompetens är mycket viktigt.

Studien visar även att trots det utökade ansvaret för styrelsen vad gäller kontroll och uppföljning i kombination med det stora antalet nya områden som en styrelse måste sätta sig in i anser de flesta styrelseledamöter ändå att deras arbetsbörda är hanterbar.

Noterbart är att styrelsen i alltför många fall sätter successionsfrågan när det gäller vd på sparlåga, vilket försvårar företagens möjligheter att vid rätt tillfälle fånga rätt kandidat genom en planerad strategisk rekryteringsprocess. Investerarna är en stark aktör när det gäller förändringar av bolagsstyrningen och de driver aktivt förslag till förändringar i styrelsens sammansättning samt utmanar strategier för kapitalallokering.

Samarbete mellan styrelse och ägare är allt vanligare och trots viss kritik om aktivism tycker styrelseledamöter att aktiva investerare och aktieägare är värdefulla för affärerna. 

Platsannonser