FinansNyhet

Var fjärde revisor har lämnat – myndigheterna är oroade

Sverige är ett litet land med få revisorer. Systemet är sårbart, varnar Revisorsinspektionen.
Publicerad

Antalet revisorer i Sverige har minskat med en fjärdedel på 20 år, från 4.500 till 3.400 kvalificerade revisorer. Läget kan bli kritiskt, varnar tillsynsmyndigheterna.

Rakel Lennartsson

Antalet revisorer har minskat drastiskt, särskilt de senaste fem åren, enligt statistik från Revisorsinspektionen (RI) som Realtid har tagit del av.

1997 var antalet revisorer i Sverige 4.495 stycken. Sedan dess är trenden stadigt nedåtgående med några smärre hack i kurvan. Den senaste siffran, 2017, visar på en minskning med drygt 1.100 revisorer sedan rekordåret. Det innebär att revisorskåren har minskat med nästan en fjärdedel på 20 år och fler än hälften av dem har försvunnit de senaste fem åren.

– Revisorsinspektionens material visar på en minskning från 4.500 till 3.400 revisorer på 20 år och minskningen har tilltagit de senaste åren. Vi ställer oss frågan varför, säger på Daniel Lundin, senior finansinspektör på Finansinspektionen.

Annons

Finansinspektionens (FI) oro framkommer i ett remissvar på RI:s promemoria ”Den framtida revisionen – Morgondagens kompetenskrav” med förslag till ändringar i förordningen om revisorer. FI tillstyrker RI:s förslag men passar samtidgt på att rikta kritik mot att RI inte gjort en tillräcklig analys av varför revisorsyrket tycks tappa i popularitet.

– Innan man lägger ett förslag är det bra att veta varför. Vi hade gärna sett att Revisorsinspektionen tillsammans med branschen hade gjort en noggrannare analys, säger Daniel Lundin.

Läs även: Unga revisorer hoppar av

Annons

RI håller för närvarande på att gå igenom remissvaren och kommer därefter att fatta beslut om hur myndigheten ska gå vidare med frågan. Men man håller med om att situationen är alarmerande. 

David Gripenhjärta arbetar med auktorisationer på Revisorsinspektionen. Han menar att systemet är såbart.

– Min personliga reflektion är att Sverige är ett litet land och vi har inte så många revisorer. Det är ett litet och sårbart system, säger han.

Annons

– Om många revisorer försvinner är det inte bara så att man kan trolla fram nya. Det kommer alltid att krävas en lång utbildning för att bli revisor, så i tider då efterfrågan ökar är det tufft att få fram revisorer i den omfattning som behövs, säger David Gripenhjärta.

Revisorsinspektionens statistik sträcker sig tillbaka till 1990, då antalet revisorer i Sverige var 3.637. Därefter stiger antalet snabbt till 4.495 revisorer år 1997. I drygt tio år, till och med 2008, ligger antalet stabilt över 4.000 revisorer, för att sedan från 2012 sjunka kraftigt till nuvarande nivå på 3.391 revisorer.

De fem senaste åren har 1.428 revisorer lämnat yrket och enbart 835 har tillkommit. Det innebär ett nettotapp på 593 revisorer bara de fem senaste åren.

 

Annons