Annons Annons

Välmående medarbetare utvecklar ditt företag

Publicerad 2019-06-17

Peter Erikson, vd på bemanningsföretaget Storesupport, tog ett helhetsgrepp om hälsoarbetet med hjälp av Wellr och på bara ett år förbättrades företagshälsan avsevärt.
– Mår medarbetarna bra kommer de att prestera bättre, vilket utvecklar företaget, säger han.

Wellr är en unik webbaserad hälsolösning som mäter, utvärderar och förbättrar hälsan och arbetsmiljön. Både individens och organisationens behov tillgodoses, utan extra administration. Det är enkelt att sätta upp tydliga mål i systemet, för att skapa långsiktiga och hållbara förändringar. Något som bemanningsföretaget Storesupport valt att göra.

Genom att varje medarbetare genomförde en utvärdering i Wellrs digitala tjänst blev det tydligt att tre fokusområden behövde förbättras: kategorierna smärta och skador, ergonomi samt den fysiska aktivitetsnivån. 

– När vi för ett år sedan gjorde utvärderingen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med hjälp av Wellr upptäckte vi att det fanns områden att förbättra och vi fick viktiga insikter som vi nu jobbar vidare med, berättar Peter Erikson. En gemensam handlingsplan sattes upp och alla medarbetare har fått en egen hälsoprofil i Wellr, men skräddarsydda åtgärder just för dem.
Peter Erikson är övertygad om att satsningen på att alla medarbetare ska trivas och må bra är nödvändig om de ska fortsätta utveckla företaget. Han vill skapa en kultur där det är helt naturligt att ställa frågan ”hur ser det ut med ditt hälsohjul?”. 

Nu när det gått ett år sedan första mätningen har resultaten utvärderats. Tillsammans har kollegorna på Storesupport gjort enorma framsteg. Den totala aktivitetsnivån ökade med 7 procent och antal personer i olika riskgrupper minskade med 10 procent. I kategorin smärta och skador minskade riskgruppen med hela 11 procent och ergonomin har förbättrats med 5 procent. Goda resultat likt dessa har möjliggjorts genom att Wellr gett alla medarbetare de rätta verktygen för att må så bra som möjligt.

Läs mer på www.wellr.se

Platsannonser