Annons Annons
Thomas Sörensson, vd för Scandinavian Enviro Systems AB.

Välkommen att teckna aktier i Scandinavian Enviro Systems

Scandinavian Enviro Systems, noterat på Nasdaq First North, genomför en fullt garanterad företrädesemission om 52,4 miljoner kronor för sin fortsatta utveckling och försäljning av anläggningar och produkter till nya marknader. Företaget har med sin unika patenterade process för återvinning av uttjänta däck utvecklat kimrök med väsentligt lägre koldioxidutsläpp jämfört med nyproducerad kimrök. 

Uppdaterad 2016-09-18
Publicerad 2016-09-18

>> Just nu finns möjligheten att teckna aktier i Scandinavian Enviro Systems. Mer information hittar du här.

Egenutvecklad patenterad process

Scandinavian Enviro Systems, med säte i Göteborg, har utvecklat patenterade processer för återvinning av uttjänta däck genom pyrolysteknik som möjliggör en effektiv återvinning av däckens fyra huvudsakliga beståndsdelar: kimrök, olja, stål och gas. Affärsidén är att på en global marknad sälja egenutvecklade anläggningar för pyrolys av uttjänta däck baserat på dessa processer.

– Vi har under många år fokuserat på den tekniska utvecklingen av vår patenterade process och färdigställandet av vår anläggning för pyrolisering av uttjänta däck, säger Thomas Sörensson, vd för Scandinavian Enviro Systems AB. Som ett resultat av ett långsiktigt och konsekvent arbete slöts under våren 2016 ett leveransavtal med AnVa Polytech gällande kimrök avsett för deras produktion av chassipluggar till Volvo Cars. Detta var ett stort steg framåt samtidigt som vårt koncept visar tydligt att det är möjligt att med en effektiv och hållbar process återföra material in i den cirkulära ekonomin.

Kommersialisering av anläggningar

Efter tekniska uppgraderingar av anläggningen i Åsensbruk samt pågående säkerställning av produktkvaliteten för kimrök, står bolaget nu inför kommersialisering av fullskaliga anläggningar. För att kapitalisera på detta väljer bolaget nu att ta in kapital där emissionslikviden framförallt kommer användas till att utöka försäljningsresurser av anläggningar och produkter, förädla återvunnen kimrök och olja samt att ta fram en ’Basic Design’ vilket skapar bättre försäljningsmöjligheter av återvinningsanläggningar.

Under augusti 2016 gjorde bolaget klart med projektstöd från den chilenska staten på drygt 1 MSEK för att utveckla en Basic design-anläggning tillsammans med ÅF. Projektstödet innebär ett genombrott och är ett viktigt steg för att kunna etablera en återvinningsanläggning i Chile.

>> Just nu finns möjligheten att teckna aktier i Scandinavian Enviro Systems. Mer information hittar du här.
 

Segmentering av marknaden

Under tredje kvartalet införs en kort- och en långsiktig strategi för kimröksförsäljningen där målet är en mer effektiv bearbetning av marknaden. En intensifiering av bearbetning av utvalda segment kommer att ske med målsättningen att öka antalet applikationer och produktionstyper där vår kimrök framgångsrikt ersätter jungfruligt material.

Flera intäktsströmmar

Vid försäljning av anläggningar globalt genereras intäkten från en förtjänst på försäljningen samt genom intäkter från royalties. Under rätt förutsättningar kan Scandinavian Enviro Systems även gå in som delägare i en anläggning varvid intäkter även kan genereras från avkastningen. Intäktsströmmarna från en anläggning specifikt utgörs av försäljning av kimrök till gummiindustrin, men även av biprodukter som olja till marknaden som energikälla och stål till metallindustrin.

Goda framtidsutsikter

– Möjligheterna för oss att genom vår fullskaliga anläggning i Åsensbruk kunna demonstrera och erbjuda en investeringsmöjlighet som är verifierad genom kundleveranser är världsunik inom området, säger Thomas Sörensson. Förutsättningarna är mycket goda för oss att ta nästa steg mot att sälja anläggningar till externa parter i enlighet med vår affärsidé och generera avkastning till våra ägare. Det är min starka övertygelse att de kommande åren kommer präglas av en tydlig förändring på marknaden där vi står väl rustade. Kommande företrädesemission ger oss utrymme att ta en tydlig marknadsledande position och stärka vår tekniska och kommersiella mognad.

>> Se filmen om däckåtervinning i Scandinavian Enviro Systems anläggning i Åsensbruk.

Välkommen att teckna aktier i Scandinavian Enviro Systems!

Platsannonser