Börs

Välfärdsbolagen jublar åt nya regeringsbildningen

Nu begravs vinstfrågan en gång för alla. Det hoppas välfärdsbolagen som Realtid kontaktat efter den nya regeringsbildningen. Samtidigt gör bolagen förvärv i grannländerna där diskussionerna fortfarande pågår.

Uppdaterad 2019-01-30
Publicerad 2019-01-30

Nu är det drygt en vecka sedan regeringsförklaringen gjordes och den har hunnit landat hos välfärdsbolagen som Realtid har talat med. Överenskommelsen med Centern och Liberalerna är tydligt positivt för bolagen som hoppas på att hotet om vinstförbud nu begravs.

– En gång för alla begraver man den här vinstfrågan. Det som nu står i regerinsgförklaringen är att man lägger undan allt detta med vinstfrågan och man ska fokusera på valfrihet, kvalitet och faktiskt likabehandling oavsett om ett äldreboende är drivet av ett privat bolag eller kommunalt, säger Ambeas vd Fredrik Gren.

Han pekar även på den ändrade inställningen under hösten bland kommunerna. Tidigare var det endast ett 40-tal av Sveriges totalt 290 kommuner som gav ett stöd åt privat välfärdsföretagande. I dag har det vänt till 225 kommuner som har en majoritet som står för ett privat välfärdsföretagande.

– Vi känner en väldig trygghet att de kommande fyra åren kommer att vara mycket gynnsammare än de föregående åren, säger Fredrik Gren.

Han tror att branschen och marknaden nu kommer att växa. 

Ambeas största ägare är Actr Holding och Actor SCA, som kontrolleras av KKR och Triton, vilka äger 41,46 procent av aktierna respektive 8,69 procent av aktierna. Didner & Gerges fondbolag äger 8,87 procent av aktierna. Ambeas börsvärde ligger i skrivande stund på 5,75 miljarder kronor och har ett P/E-tal om 25,21.

Ambea slutförde nyligen förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter i Norge, Sverige och Danmark för en köpeskilling om sammanlagt 2,6 miljarder kronor. För att finansiera köpet genomförde Ambea, vid sidan av en ny bankfinaniering, en företrädesnyemission om cirka 1,2 miljarder kronor riktat till befintliga aktieägare.

Med den nya inställningen till välfärdsbolag tror Fredrik Gren att det kan bli lättare att attrahera kapital.

– Det är rimligt när vi går in i en form av reccession att det aktieslag som Ambea representerar, som inte går upp och ned med världskonjunkturen utan har en underliggande tillväxt som drivs av demografin, är en tryggare placering. Vår indikation är att det finns ett väldigt stort intresse bland investerare att placera i vår typ av aktie.

Finns det större möjligheter till utköp nu?

– I och med Capios utköp tror jag att utländskt kapital har börjat titta på Sverige och har tidigare övertolkat de politiska riskerna med tanke på vinstutredningen som har pågått fram till i somras. Jag märker även av att intresset hos fonder i London och utlandet har ökat lite under sista kvartalspresentationen som vi gjorde i höstas. Det har funnits ett större intresse för att träffa oss än innan valet.

I och med förvärvet av Aleris är Ambea enligt Fredrik Gren störst inom omsorg i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige kan man nu pusta ut efter ett "kylslaget" läge. I Danmark sker en del politiska reformer där man inser att privata välfärdsbolag behövs för att klara utmaningen.

– Häromdagen fick vi en borgerlig majoritetsregering i Norge och det är gynnsamt för nationell lagstiftning för valfrihetsreformer däremot har vi en valrörelseinför kommunvalet i höst, säger Fredrik Gren och konstaterar att mediefokuset i Norge nu handlar om politisk kampanj inför höstens val. Och här finns starka röster mot vinster i välfärden.

– Man ska vara klar för sig att vi är en bransch som har en hög politisk uppmärksamhet. Det kommer att vara olika politiska strömningar och debatter kommer att gå upp och ned. Den är på upptoning i Norge och kanske på nedtoning i Sverige.

Även Attendo, med Nordstjernan, Pertti Karjalainen och Didner & Gerges fondbolag som största ägare är nöjda med att hotet om vinstförbud i välfärden har försvunnit i och med den nya regeringsbildningen.

”Vi välkomnar också att förslag ska läggas om likvärdiga villkor för alla aktörer i välfärden oavsett driftsform som också är en del i överenskommelsen. Uppfylls dessa punkter är det så klart positivt för oss och ett steg i rätt riktning för ökad kvalitet och valfrihet inom äldreomsorgen”, skriver presschefen Makan Afshinnejad i en kommentar till Realtid.

Attendos börsvärde, i skrivande stund, ligger på 12 265 miljoner kronor och P/E-talet på 22,48.

Humana, som till största delen ägs av Air Syndication SCA som i sin tur ägs av fonder kontrollerade av Argan Capital Advisors, är särskilt nöjda med vinsttaksfrågan i uppgörelsen med Centern och Liberalerna.

– Det är bra att det så tydligt framgår i de 73 punkterna att vinsstagafrågan inte ska komma upp till förnyad prövning kommande mandatperiod. Det är också mycket bra att lika villkor för alla utförare ska prioriteras och ett ökat fokus på kvalitetsfrågorna. Vi hoppas också att skrivningarna om att återupprätta den personliga assistansen ska följas av handling, säger Patrik Silverudd, chef för public affairs på Humana.

Även han noterar att nära på dubbelt så många kommuner har fått styren där man är positivt inställd till privata aktörer.

– Humana jobbar för att ge fler människor ett bra liv oavsett regering. Och vi är en del av lösningen på de problem vi nämnde ovan. Men det är klart att det underlättar om vi får jobba med det vi är bra på istället för att ständigt behöva försvara vår existens, säger Patrik Silverudd.

I måndags meddelade Humana att man förvärvar finska Coronaria, som värderas till 71 miljoner euro, motsvarande 730 miljoner kronor, vilket beskrevs som ett betydelsefullt förvärv för bolaget.

Hur ser inställningen ut när det gäller välfärdsbolag i Finland och varför är Finland ett tillväxtland?

– Den privata omsorgsmarknaden i Finland uppskattas till cirka 90 miljarder kronor och är stadigt växande. Med större krav på enskilda utförare så har det gradvis blivit svårare för små aktörer och det är därför naturligt med en konsolidering, säger säger Patrik Silverudd.

För närvarande pågår en diskussion kring den stora social och hälsovårds-reformen SOTE i Finland.

– I grunden uppfattar vi inställningen till privata intressenter inom välfärden som positiv i Finland. De finska utmaningarna är likartade de svenska en åldrande befolkning med ökat omsorgsbehov och ökande behov även inom andra områden.

Platsannonser