Fastigheter

Valberedning utsedd i Castellum

Valberedningen består av nya ledamöter jämfört med förra året. Endast styrelsens ordförande är densamma. 

Uppdaterad 2017-09-20
Publicerad 2017-09-20

Vid Castellum AB:s årsstämma den 23 mars 2017 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2018 ska utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2017. 

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP
Torbjörn Olsson, representerande Sjätte AP-fonden
Hans Op ‘t Velt, representerande PGGM
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande
Valberedningen representerar tillsammans ca 14 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
 
Förra årets valberedning bestod av följande:

Johan Strandberg (ordförande) SEB Fonder
Martin Jonasson Andra AP-fonden
Rutger van der Lubbe Stichting Pensioenfonds ABP
Charlotte Strömberg Styrelsens ordförande

Platsannonser