Philip Gudinge, klimatanalytiker på Handelsbanken
Philip Gudinge, klimatanalytiker på Handelsbanken. Foto: Philip Gudinge
Bank

Utsläpp: ”Som bank är vårt främsta bidrag till klimatet att hitta och stödja dem som bidrar med lösningar”

”Glädjande men inte en signal att vi kan ta det lugnt,” säger Philip Gudinge, klimatanalytiker på Handelsbanken, om att banken är ett av två svenska finansbolag som kvalar in på FT:s Climate Leaders 2021-lista.

Uppdaterad 2021-05-19
Publicerad 2021-05-19

Som Realtid skrivit så kvalar 21 svenska bolag på FT:s lista över 300 europeiska bolag som minskat sina växthusgasutsläpp mest mellan 2014 och 2019. Däribland finns Handelsbanken, som en av två svenska finansbolag på hela listan. Andra bolaget är Swedbank.

Philip Gudinge, klimatanalytiker på Handelsbanken, välkomnar placeringen men säger samtidigt att arbetet måste fortsätta.

– Det är så klart glädjande att inkluderas bland de europeiska bolag som lyckats bäst med att minska sina utsläpp av växthusgaser. Men det är inte en signal att vi kan ta det lugnt eller att vi är i närheten av målet. Vi fortsätter arbeta kontinuerligt för att minska vår egen direkta klimatpåverkan och att leva som vi lär. Men, som bank är vårt främsta bidrag till klimatet att hitta och stödja dem som bidrar med lösningar, oavsett om det är privatpersoner som vill köpa solpaneler eller företag som utvecklar nya energisnåla produkter eller produktionslösningar, säger han.

Handelsbanken har under perioden 2014-2019 minskat sina utsläpp med 10,2 procent, vilket jämfört med bolaget som toppar listan, brittiska Superdry med 51,9 procent, kan anses vara en relativt låg minskning. Men det kan snarare handla om det som mäts och hur långt svenska företag kommit med utsläppsminskning redan före 2014, enligt Philip Gudinge.

– I rankingen presenteras scope 1 och scope 2-utsläpp vilka för finanssektorn i huvudsak utgörs av direkta och indirekta utsläpp som är kopplade till kontor och fastigheter, till exempel köpt elektricitet och värmeproduktion. Många av de åtgärder som har stor effekt genomfördes redan före 2014, som att byta till förnybar el. I dag är andelen förnybar el i våra hemmamarknader 100 procent, men redan 2013 låg den på 73 procent. 

Även mätperioden kan vara en möjlig förklaring varför så få svenska aktörer finns med på listan trots att finans är den sektorn med flest bolag på FT:s lista.

– Vi kan inte uttala oss för hela svenska finanssektorn, men en faktor som skulle kunna spela in är att vi i Norden under lång tid har haft en förhållandevis hög andel förnybar energi med relativt låga utsläpp, att genomföra energibesparande åtgärder får därför inte en lika dramatisk effekt här som det skulle kunna få i regioner med högre utsläpp från sina elnät, säger han.

Här finns hela listan >>

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in