Bank

Utredningskostnader tynger Swedbanks vinst 

Swedbanks rörelsevinst var lägre än väntat i det tredje kvartalet tyngt av ökade kostnader, delvis utredningskostnader relaterat till misstankar om penningtvätt.

Uppdaterad 2019-10-23
Publicerad 2019-10-23

Rörelsevinsten uppgick till 5,8 miljarder kronor under det tredje kvartalet, jämfört med väntade 6,0 miljarder kronor, enligt Infront Datas snittestimat.

De totala kostnaderna ökade med 29 procent till 5,2 miljarder kronor under det tredje kvartalet jämfört med  motsvarande period förra året.   

– Jag skulle kort sammanfatta det som ett stabilt kvartal men med extraordinära kostnader, säger Jens Henriksson, ny vd på Swedbank sedan den första oktober, vid en telefonkonferens med journalister.

Räntenettot uppgick till 6,6 miljarder kronor, jämfört med väntade 6,6 miljarder kronor. Provisionsnettot om 3,3 miljarder kronor och intäkterna på 11,2 miljarder kronor var också i linje med förväntningarna. 

De underliggande kostnaderna har utvecklats enligt plan. Däremot har utredningskostnaderna relaterat till misstankar om penningtvätt varit högre än banken tidigare räknat med, uppger finanschefen Anders Karlsson. 

Banken bedömer att de totala utredningskostnaderna relaterat till penningtvätt för i år väntas uppgå till cirka 1 miljarder kronor i år, bland annat för advokatkostnader och ökade kostnader för compliance, sade vd Jens Henriksson vid telefonkonferensen. Däremot kunde han idag inte ge någon uppskattning om motsvarande kostnader för nästa år.  

Ett antal engångsposter har också påverkat kostnaderna negativt under det tredje kvartalet.  

 

 

Platsannonser