Finans

Utredning ska analysera arbetet mot penningtvätt

Regeringen vill tillsätta en utredning för att göra en grundlig genomgång av myndigheternas och bankernas verktyg för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppdaterad 2019-11-07
Publicerad 2019-11-07
Per
Bolund

– Regeringen arbetar intensivt med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och vi har under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt, säger finansmarknadsminister Per Bolund, enligt ett pressmeddelande.

Utredningen ska bland annat analysera förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt bedriva tillsyn på området åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

I uppdraget ingår också analysera förutsättningarna för bankernas samt Finanspolisens och andra brottsbekämpande myndigheters förutsättningar att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket innefattar former för informationsdelning mellan banker och berörda myndigheter, göra en genomgripande analys av ändamålsenligheten i den befintliga tillsynsstrukturen på området, och för de relevanta områdena, lämna förslag till författningsändringar.

Utredningen ska redovisas senast den 31 december 2020.

Nästa vecka, den 14 november,  ska riksdagen fatta beslut om reglering av företag som handlar med virtuella valutor och om utländska banker med filialer i Sverige.

Platsannonser