Finans

Utredare ska se över premiepensionen

Regeringen tillsätter en snabbutredare som får i uppdrag att ge förslag om möjliga strukturförändringar av premiepensionen. "Det senaste året har visat på upprörande missbruk av premiepensionssystemet där oseriösa aktörer skor sig på pensionssparare. Det är helt oacceptabelt i ett socialförsäkringssystem", säger Annika Strandhäll socialförsäkringsminister och ordförande i pensionsgruppen.

Uppdaterad 2017-06-05
Publicerad 2017-06-05

Fil. dr. Stefan Lundbergh får regeringens och pensionsgruppens uppdrag att till sista augusti göra en förstudie över möjliga strukturella förändringar av premiepensionen som kan leda till tryggare pensioner och ett effektivare pensionssystem, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

- Det senaste året har visat på upprörande missbruk av premiepensionssystemet där oseriösa aktörer skor sig på pensionssparare. Det är helt oacceptabelt i ett socialförsäkringssystem. Vi behöver därför göra strukturella förändringar av premiepensionssystemet, säger Annika Strandhäll socialförsäkringsminister och ordförande i pensionsgruppen.

Av pressmeddelandet framgår det även att det nu pågår ett arbete med hårdare reglering av fondtorget för ett mer reglerat och säkert fondtorg. Pensionsgruppen anser dock att det behöver utredas mer strukturella förändringar av systemet för att framtidssäkra premiepensionen och skapa trygga och goda pensioner även på lång sikt, framgår det. Uppdraget går alltså till fil. dr. Stefan Lundbergh som nu får i uppdrag att i en förstudie kartlägga olika alternativa vägar för hur premiepensionssystemet kan utvecklas.

- Lundbergh har mångårig internationell erfarenhet av fonderade pensionslösningar vilket gör honom till ett bra val, säger Annika Strandhäll socialförsäkringsminister och ordförande i pensionsgruppen.

Stefan Lundbergh har en doktorsexamen i ekonomisk statistik från Handelshögskolan i Stockholm och är sedan många år verksam med pensionsfrågor i Holland och England där han arbetat med att konstruera effektiva fonderade pensionssystem. Stefan har bred internationell erfarenhet och kunskap om pensionslösningar. Han är också styrelseledamot i Fjärde AP-fonden och har därmed också en mycket god inblick i det svenska pensionssystemet.

Stefan ska arbeta i dialog med Pensionsgruppen, Finansdepartementet och Socialdepartementet och redovisa sin analys till gruppen den sista augusti 2017. "Pensionsgruppen tar därefter ställning till det fortsatta arbetet",  framgår det av pressmeddelandet.

Platsannonser