Utlåningen till företag är på rekordnivåer, uppger svenska bankchefer. Foto: Pixabay
Bank

Utlåningen till företag på rekordnivåer

Bankernas utlåning till företag fortsätter att öka – och har inte varit så här hög på flera år, enligt en ny undersökning från Almi Företagspartner. "Deras lånebehov är tillväxtorienterat", menar Almi som jublar över statistiken.

Uppdaterad 2017-07-04
Publicerad 2017-07-04

Almi gjorde mätningen i juni och resultatet visar att mer än hälften av de tillfrågade bankcheferna uppger att utlåningen ökat jämfört med föregående kvartal.

Enligt Almi är det en "historiskt mycket hög nivå vid en jämförelse med de tio årens senaste kvartalsmätningar".

Lånen som tas används främst till investeringar – i synnerhet i maskiner och inventarier, enligt undersökningen. 76 procent anger att lånen öronmärks för rörelsekapital och 72 procent att de finansierar fastigheter.

"Detta är en mycket positiv rapport. Att bankernas utlåning fortsätter att öka och att det största användningsområdet är investeringar i den egna verksamheten visar att företagens lånebehov är tillväxtorienterat", säger Almis vice vd Anna Hallberg, i en kommentar.

53 procent av cheferna tror att utlåningen fortsätter att öka under tredje kvartalet 2017. På ett års sikt räknar hela 66 procent med ökad utlåning.

"Det är ovanligt många som är optimistiska om den kommande utlåningen. Det är givetvis en positiv konjunktursignal som visar att bankerna tror på en fortsatt god utveckling och att de avser vara med och finansiera denna tillväxt", säger Anna Hallberg.

Undersökningen genomförs varje kvartal av Centrum för Marknadsanalys på uppdrag av Almi. Den är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den aktuella undersökningen genomfördes mellan 31 maj till 20 juni i år.

Platsannonser