Annons Annons

Utblick: Nya tider öppnar upp för intressanta fastighetsinvesteringar

Publicerad 2020-06-24

Vi har klivit in i ett nytt decennium med helt nya spelregler på fastighetsmarknaden. Storbankerna som sedan tidigare lättat sitt grepp om fastighetssektorn har i samband med pandemin lämnat marknaden för byggnadskreditiv helt. I dess frånvaro har finansiering genom alternativa finansieringskällor ökat storartat. Jonas Björkman är vd och grundare till Nordens största investeringsplattform Tessin och han ser bostadsbyggandets framtid i alternativa finansieringsmodeller.

2010-talet fick sitt elddop i efterskalven av finanskrisen med höjda och skärpta lånekrav för storbankerna. Decenniet fick också ett passande bokslut 2019 i och med att finansinspektionen höjde bankernas riskvikter ytterligare. Det är en trendkurva som har pekat åt samma håll under en lång tid. De stora bankerna har tvingats bli allt mer restriktiva mot kapitaltunga sektorer som fastighetsbranschen, vilket gjort att det blivit svårare att få fastighetsprojekt finansierade via de traditionella kanalerna.

Efter att storbankerna i princip har dragit sig ur marknaden för byggnadskreditiv har nischbanker och bolag som erbjuder alternativ finansiering tagit över allt större marknadsandelar. Många fastighetsaktörer använder sig idag av finansieringsplattformar där investerare kan låna ut pengar mot en ränta. Via Tessins plattform har fler än 200 fastighetsprojekt erhållit finansiering. Genom att skapa ett konto kan privata sparare ta del av investeringserbjudanden och investera i fastighetsprojekt som de tror på.

Tessins plattform har gett fastighetsutvecklare nya sätt att finansiera sina projekt och privata investerare tillgång till en marknad som tidigare tillhörde de stora bankerna. Det är en betydande förändring, eftersom den sammanfaller med en bostadsbrist som har gjort att trycket på nyproducerade bostäder har ökat.

Läs mer om Tessins modell och aktuella fastighetsprojekt här.

Traditionella räntefonder har historiskt varit ett populärt investeringsalternativ i Sverige, men i och med noll- och minusräntorna har också behovet av att hitta nya former av räntebärande avkastning ökat. Där har fastighetsmarknaden visat sig vara en god investering. Idag är alternativa finansieringskällor ofta helt avgörande för att små och medelstora byggprojektet ska kunna genomföras – och det har förändrat prissättningen helt. Där storbankerna tidigare har tagit 4 till 4,5 procent ränta på sina bygglån kan företag som Tessin jobba med högre räntor, och därmed avkastning, på 7 procent och uppåt.

Fastighetsfinansiering via den här typen av investeringsplattformar är fortfarande en relativt ny företeelse här i Sverige, men utvecklingen har gått snabbt. När Tessin startade 2014 så var det för att fylla en lucka i marknaden. Sex år senare så är Tessin Nordens största investeringsplattform med över 50 000 medlemmar och 200 finansierade projekt. Men det är fortfarande långt ifrån en mättad marknad. Tvärtom så behöver fastighetssektorn mer investeringar än någonsin för att tillgodose bortfallet av storbankernas byggnadskreditiv och för att kunna möta det stora bostadsbehovet.

Förra året färdigställdes 53 000 bostäder i Sverige, många, men en bra bit från de 64 000 som landet enligt boverkets egen bedömning skulle behöva byggas för att möta bostadsbehovet. Gapet mellan boverkets byggmål och verkligheten är stort och enligt en nyutkommen rapport kan en betydande del av de uteblivna byggprojekten härledas till problem med finansieringen. Det är siffror som visar på hur allvarlig finansieringsfrågan är, och i det arbetet kommer alternativa finansieringsmodeller vara en av de viktigaste pusselbitarna.

Är du intresserad av att investera i fastighetsprojekt tillsammans med andra? Skapa ett konto på Tessin idag för att ta del av nya investeringserbjudanden.

Jonas Björkman 

Vd Tessin Nordic
 

Platsannonser