Annons Annons
Styrelseakademien
Utbildning

Utbildningen för dig som vill bli styrelseproffs

Framgång är ingen slump. För att bli en duktig styrelseledamot krävs både kunskaper och lämpliga personliga egenskaper. Som Sveriges ledande styrelseutbildare erbjuder StyrelseAkademien certifiering för en professionell styrelsekarriär. Anmäl dig till intensivkursen 12-13 juni på Djurönäset!

Uppdaterad 2016-06-08
Publicerad 2016-05-17

Över 6.500 personer har hittills valt att gå StyrelseAkademiens certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet varav 80 procent väljer att avsluta med en digital tenta. Certifieringen är inte bara ett bevis på att man genomgått utbildningen utan att man har de baskunskaper som krävs och har förstått sammanhangen. Nu finns det möjlighet att gå en intensivkurs 12-13 juni ute på Djurönäset i Stockholms skärgård.

Sista minuten-erbjudande: Nu kan du som icke-medlem anmäla dig till intensivkursen Rätt fokus i styrelsearbetet SME - INTERNAT, 12-13 juni på Djurönäset, till medlemspris (inklusive måltider och logi).

>> Läs mer om kursen och anmäl dig här!

Intresset för styrelsearbete och bolagsstyrning har ökat och ägare och andra intressenter har upptäckt att bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Det gäller alla typer av företag, oavsett bransch och storlek. 

Utbildningen är grundläggande och vänder sig till alla som är intresserade av att utvecklas inom ägar- och styrelseområdet. Du vill mera aktivt bidra till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål. 

Djurönäset
Nästa kurstillfälle är
två heldagar på
Djurönäset i juni. 

Utbildningen är på totalt 16 timmar och innefattar: 

• Rätt styrning 

• Rätt bemanning 

• Rätt inriktning 

• Rätt arbetssätt 

Rätt styrning innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning – Corporate Governance. Här får du bekanta dig med vår aktiebolagslag, nya svenska koden för bolagsstyrning och vi ger dig även en utblick till andra länders bolagsstyrning – alltmer viktigt i vår globala värld. Vidare handlar dagen om rollfördelningen ägare – styrelse – VD. Stort fokus läggs på att tydliggöra ägaransvaret. Slutligen vill vi ge de styrande dokumenten en renässans – att se dem som aktiva delar i styrningen, snarare än som hyllvärmare. 

Rätt bemanning fokuserar på två områden – valberedningen och styrelsens sammansättning. Du får ta del av de senaste rönen om valberedningar, hur styrningen kan skärpas upp, hur arbetsgången kan göras bättre och därmed hur kraven på rätt styrelsesammansättning bättre kan tillgodoses. Det finns en hel del nya rön här. Vi ägnar särskild tid åt företagets olika livsfaser och de skilda krav på styrelserepresentation som detta innebär. Vi ger dig också redskap för hur samspelet i styrelsen kan utvecklas. Tidsinsatser, arvoden och introduktionsprogram behandlas också. 

Rätt inriktning handlar om styrelsens förmåga att förstå sin roll. Att lägga mest energi på de framåtriktade och svåra frågorna – de strategiska. Och att se till att samspelet med VD och ledningsgruppen fungerar på ett optimalt sätt. Styrelsens kontrolluppgift har en tendens att sluka alltför mycket av tiden. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt rapporteringen och ser hur den kan göras relevantare – och enklare, så att det blir mer tid till de framåtriktade frågorna. I linje med detta diskuterar vi styrelsens ansvar och lär oss hur kriser kan hanteras. Och helst förebyggas. 

Rätt arbetssätt är det mest praktiska avsnittet. Här strukturerar vi upp styrelsearbetet – ett slags processbeskrivning runt styrelsesammanträdet. Att det finns en definierad årscykel, att de affärskritiska delarna av verksamheten ges extra uppmärksamhet, att allt material finns tillgängligt i god tid, att beslutsunderlagen är tydliga, att föredragningar sker inom givna tidsramar, att det finns diskussionsmöjligheter mellan sammanträdena och mycket annat. Vi diskuterar samspelsformer ordförande - ledamöter och VD. Sist men inte minst får du ta del de olika metoder som används vid utvärdering av styrelser. 

Varje utbildning avslutas med ett frivilligt teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifiering i Rätt fokus för aktiebolag (SME).

Anmäl dig nu! Sista tillfället innan sommaren

Rätt Fokus i styrelsearbetet, Internat, den 12-13 juni – 2 heldagar ute på vackra Djurönäset. Inga särskilda förkunskaper krävs. Läs mer och anmäl dig här!

Platsannonser