Konjunktur

USA:s BNP steg som väntat

USA:s BNP ökade med 2,0 procent i årstakt under det andra kvartalet. Det visar den första revideringen av statistiken, vilket var som väntat.

Publicerad 2019-08-29

Enligt den första preliminära uppgiften ökade BNP med 2,1 procent under det andra kvartalet. Inför det andra utfallet väntade sig analytiker att BNP skulle ha ökat med 2,0 procent, enligt Reuters, skriver Nyhetsbyrån Direkt. 

BNP-tillväxten under det första kvartalet uppgick till oreviderade 3,1 procent.

Den privata konsumtionen justerades upp till en tillväxt på 4,7 procent under andra kvartalet, jämfört med 4,3 procent enligt den första preliminära uppgiften. 

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg 2,3 procent under det andra kvartalet. Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, vilket Fed noga följer, steg 1,7 procent jämfört med analytikernas snittförväntan om en uppgång med 1,8 procent.

Den slutliga efterfrågan steg med oreviderade 3,0 procent under det andra kvartalet. Slutlig inhemsk efterfrågan steg 3,6 procent, marginellt högre än den första uppgiften om 3,5 procent.

 

Platsannonser

Logga in