USA:s finansdepartement funderar på obligationer med ultralång löptid, måhända något som kan locka tålmodiga investerare?
Finans

USA: Finansen testar idén om ultralånga obligationer

Inom en snar framtid kan USA införa obligationer med ultralång löptid för att på så vis få ner sina finansieringskostnader. I alla fall tyder finansdepartementets frågor till ledande banker på det.

Uppdaterad 2017-04-19
Publicerad 2017-04-19

Det amerikanska finansdepartementet har gått ut med en enkät till bankerna där de vill ha svar på hur de ser på den potentiella efterfrågan och prissättning samt andra faktorer som kan påverka obligationer med en löptid på 40, 50 respektive 100 år, rapporterar Financial Times. Idag löper de längsta obligationerna på 30 år.

Idén har diskuterats tidigare, men än så länge inte lett till några konkreta resultat.

I veckan sjönk den amerikanska 30-åringen till årslägsta, 2,8 procent efter att för bara några veckor sedan ha toppat på 3,21 procent. Ökande geopolitisk oro, sjunkande inflationsförväntningar och besvikelse över amerikansk statistik bedöms ligga bakom tappet.

Platsannonser