Thomas Hertz, åklagare på Ekobrottsmyndigheten.
Fonder

Upptrappat bråk mellan EBM-åklagare och Allra

Allra vänder sig till EBM:s Generaldirektör och anklagar åklagaren Thomas Hertz för att ha brutit mot advokatsekretessen. "I min verksamhet gäller ingen advokatsekretess", säger Thomas Hertz till Realtid.

Uppdaterad 2018-08-30
Publicerad 2018-08-30

Konflikten om att få ut handlingar från Ekobrottsmyndigheten har skruvats upp. Allras ombud anklagar EBM-åklagaren Thomas Hertz för att ha brutit mot advokatsekretessen och kontaktar EBM-Generaldirektör Monica Rodrigo. Thomas Hertz å sin sida menar att man ska vara försiktig med påståenden om brott om det inte finns fog för detta - särskilt om det är en advokatbyrå som kommer med anklagelserna.

I en rad försök har Allras ombud från Gernandt & Danielsson försökt att ta del av allmänna handlingar från Ekobrottsmyndigheten. Det rör sig bland annat om handlingar där nuvarande och tidigare medarbetare på Garnandt & Danielsson står som avsändare, mottagare eller är inkopierade och även ljudupptagningar där G&D:s medarbetare deltagit. Handlingar som redan har lämnats ut till Pensionsmyndigheten och dess ombud på Trädgårdh Advokatbyrå.

Bakgrunden till begäran är att åklagare Thomas Hertz har lånat ut IT-beslag till Pensionsmyndigheten där myndigheten kunnat ta del av korrespondens mellan advokatbyrån och dess medarbetare å ena sidan och G&D:s klienter å andra sidan.

”Redan utlånet av hårddiskarna utgör i så fall ett röjande av advokatsekretess”, skriver ombuden från Gernandt & Danielsson.

Vidare hänvisar ombuden till att åklagare Thomas Hertz har bekräftat i mejl att Ekobrottsmyndigheten har lånat ut detta IT-beslag genom att låna ut hårddiskar med mailfiler till Pensionsmyndigheten.

”Sådana handlingar omfattas som bekant av advokatsekretess, en av de mest fundamentala sekretessreglerna i den svenska rättsordningen. Detta antar särskilt allvarliga proportioner eftersom vi dessutom har anledning att anta att emailen innehållet processtaktiska och processstrategiska överväganden i våra klienters tvister med ju Pensionsmyndigheten, men också vad gäller våra klienters förhållande till Ekobrottsmyndigheten”, skriver ombuden och hänvisar till att EBM framställt en begäran om kvarstad till säkrande av eventuell framtida företagsbot gentemot Allra Pension.

Åklagare Thomas Hertz svarar på Allra-ombudens kritik och uppger för Realtid.se att advokatsekretess inte gäller på Ekobrottsmyndigheten.

- Advokatsekretess är något som gäller för en advokat och för en advokats verksamhet för att förhindra att en advokat röjer skyddade uppgifter för en utomstående. I min verksamhet gäller ingen advokatsekretess överhuvudtaget, med vissa små undantag, säger Thomas Hertz.

Sekretessprövade du handlingarna innan du lånade ut dessa till Pensionsmyndigheten?

- Självklart, jag sekretessprövar alltid alla hadlingar. Allmänna sekretessregler gäller alltid.

Har handlingarna som Pensionsmyndigheten lånat av EBM på något sätt gynnat myndigheten i processen mot Allra?

- Det har jag ingen uppfattning om. Oavsett vem som begär något så sekretessprövar jag. Den stora skillnaden är att en annan myndighet får låna föremål och eventuellt beslag utan att detta innebär ett utlämnande men det innebär inte att det inte finns några sekretessregler att pröva. Myndigheter har en omfattande möjlighet att låna material av varandra så länge det behövs för den andra myndighetens verksamhet.

Han menar att det är andra regler som gäller mellan myndigheter än mellan en myndighet och en annan aktör. Till en myndighet kan man låna ut material medan till en annan aktör är det ett utlämnande som sker av materialet.

- Dessa advokater verkar vilja ha allt som förekommit i förundersökningen och då gäller förundersökningssekretess i förhållande till advokaterna. Om jag lånar ut föremål till en annan myndighet som behöver detta i sin verksamhet så är det huvudsaken så att den myndigheten låter materialet skyddas av samma sekretessregler som jag. Är det skyddad hos mig så är det skyddat hos en annan myndighet.

- Jag tror nog att de båda advokaterna mycket väl känner till detta redan.

Vad säger du om att de vände sig till generaldirektören för att få ut detta?

- Det skulle kunna tolkas som om det är ett påstående om brott och det tycker jag att man ska vara försiktig med om man inte har fog för detta, särskilt om man är en advokatbyrå.

Thomas Hertz har även skrivit ett svar till Allra-ombuden där han återigen vill att ombuden ska precisera begäran om allmän handling ”så långt som det är möjligt” eftersom det inte går med ”rimliga arbetsinsatser” att få fram varje förekomst enligt begäran. Han pekar på att begäran är för bred, vilket kan leda till avslag utan prövning.

”Bakgrunden som anges i begäran är för mig en smula svårbegriplig”, skriver Thomas Hertz och ställer frågan om det finns en oro över att material i förundersökningen inte ska hanteras författningsenligt. Han upplyser Allra-ombuden om att det saknas ett allmänt skydd för kommunikation mellan advokat och klient, advokatsekretess, i hans verksamhet.

Platsannonser

Logga in