Finans Nyhet

Uppgifter i Realtid.se om Karolinskas kostnader stämmer inte

Publicerad

Sakfel, svepande raljanta formuleringar och försök till sensation, säger Karolinskas presschef i en replik.

Sakfel, svepande raljanta formuleringar och försök till sensation, menar Richard Jeppsson, presschef på Karolinska universitetssjukhuset, i en replik på Realtid.se:s artikel om sjukhusets kostnader för managementkonsulter, som publicerades i går. Läs här.

Olle Blomkvist på Realtid.se bedriver antingen oseriös eller amatörmässig journalistik, eller i bästa fall orutinerad sådan verksamhet.

I rubriken till artikeln om Karolinska universitetssjukhuset, publicerad den 10 januari 2005, påstår Blomkvist i rubriken att ”Konsulter blev dubbelt så dyra”. Jämfört med vad då? Det uppges inget att relatera till eftersom påståendet inte stämmer. Fakta är att kostnaden för konsulttjänster i samband med sammanslagningsarbetet blev exakt den planerade. Nämligen 7,45 miljoner och inget annat.

Annons

Blomkvist påstår vidare att ”Av okänd anledning har ADL (Arthur D Little, min anm.) inte klarat av uppdraget på de 4.800 timmar som avsågs…”. Tvärtom så har konsulterna klarat av att utföra det avtalet omfattade.

Men det stämmer som Olle Blomkvist skriver att efter avklarat uppdrag har ytterligare konsulttjänster använts. I företag av Karolinska universitetssjukhusets storlek, 15.000 medarbetare och en årlig omsättning omkring 10 miljarder, förekommer konsultstöd inom flera områden och faser.

Vidare uppger han att de ytterligare konsulttjänsterna kommer att kosta 1,35 miljoner under första kvartalet 2005. Den korrekta siffran är 1,8 miljoner, helt i enlighet med upprättade avtal.

Annons

När kostnaden för ADL uppgår till 15 miljoner är det stopp, skriver Blomkvist att sjukhusets ekonomidirektör Claes Lagercrantz sagt. Stämmer inte. 15 miljoner är den summa som var avsatt i budgeten för posten ”övrigt” under sammanslagningskostnaderna, som ekonomidirektören sade. Sjukhuset är i sin fulla rätt att köpa in ytterligare konsulttjänster, enligt gängse rutiner.

”Integrationsarbetet ska vara färdigt 2006”, skriver han på Realtid.se. Stämmer inte heller. Integration av verksamheter sker löpande. Sjukhuset integrerar verksamheter när det är bästa sättet att använda resurserna för patienternas bästa. Arbetet med att så sker kommer att fortsätta även efter 2006.

Däremot ska det krav på besparingar som politikerna i Stockholms läns landsting har gett Karolinska universitetssjukhuset vara avklarat vid 2006 års utgång. Vilket felaktigt anges till 600 miljoner på Realtid.se. I dagsläget är det 714 miljoner kronor.

Annons

”I år ska 450 miljoner av besparingarna tas hem”, anges det. Den korrekta summan är omkring 470 miljoner kronor.

I texten finns ett antal raljanta och svepande formuleringar som inte kännetecknar högkvalitativ journalistik. Som ”…offentliga upphandlingar där anbud tryfferas med CV fyllda med kringresande cirkusar.”.

Olle Blomkvist baserar sin artikel på en text i Nyhetsbrev 2/2004 från Sveriges Managementkonsulter. Den texten handlar om landstingets upphandlingsförfarande och är, i motsats till Blomkvists text, professionellt genomarbetad. Se http://www.samc.se/SMK_Nyhetsbrev_2_04.pdf

Richard Jeppsson

presschef

Karolinska universitetssjukhuset

Realtid.se svarar:

Karolinska riskerar att vältra över kostnader på landstinget

– är det besparingar?

Richard Jeppsson hävdar att det är fel att jämföra Karolinska universitetssjukhusets totala kostnader för managementkonsulten Arthur D Little, ADL, med vad ADL uppgav i sitt anbud.

De andra konsultbolagen som tävlade med ADL om uppdraget delar säkert inte den uppfattningen och hade säkert hellre fått rätt förutsättningar redovisade så att de kunde lämna sina anbud på 9.000 konsulttimmar istället för 4.500 timmar.

Richard Jeppsson räknar också upp ADL:s kostnader under 2005 till 1,8 miljoner kronor, lite högre än de 1,35 jag fick uppgift om från integrationsansvarige Conny Mathiesen. Så jag har svårt att argumentera emot när Jeppsson dessutom säger att integrationsarbetet inte kommer att bli färdigt under 2006, något som politikerna i Stockholms läns landsting hoppas på.

Hurvida besparingarna når upp till nivån 714 miljoner kronor i årlig besparing från och med år 2007 återstår att se. Och ur både landstingets och skattebetalarnas synvinkel så blir de kostnader som Karolinska skakar av sig och som hamnar på landstingsnivå eller på andra sjukhus ändå en kostnad på skattsedeln.

Det är i år som Karolinska ska göra de stora besparingarna, 450 miljoner kronor skrev jag, 470 miljoner kronor skriver Jeppsson. För att nå de högre siffrorna måste till exempel den personal som ska sparkas, sparkas tidigt på året för att uppnå den effekten. Hur många får gå i januari-februari?

Richard Jeppsson försöker ta någon poäng på hur jag uttrycker mig. Att ADL:s anbud är tryfferat med kringresande cirkusar klankar han på. Det vore mer intressant om han kommenterat det faktiska förhållandet att ADL skickat andra konsulter till Karolinska än de som fanns i anbudet.

Däremot berömmer han Nyhetsbrev från Sveriges Managementkonsulter, som i september skrev om upphandlingen. Man tackar. Det var ett av mina frilansuppdrag förra året. Och artikeln han nämner skrevs av Billy Andersson, en av Realtid.se:s frilansare. I den texten framgick det att det var bråttom. ”Jag hade inte tillgång till några förstudier utan det enda jag hade att tillgå var i stort sett landstingets beslut. Jag skrev själv ihop (anbuds)underlaget på en söndag och lät sjukhus-vd:n titta på det innan jag skickade iväg det. Det var upp till konsulterna att beskriva hur de skulle gå till väga. Vi förklarade att det behövdes mellan fyra och sex gubbar under sex månader”, sa landstingets upphandlingsdirektör Per Dahlgren till Billy.

Så vad har ADL gjort efter de sex månaderna – varit terapeuter i en virrig, kostsam fusion?

För att också svara lite detaljerat så är en viktig del i min artikel att jag tog del av ADL:s fakturor till Karolinska inklusive ADL:s bilagor. Där finns angivet vilka konsulter som arbetat i hur många timmar per månad. Medan ADL däremot har valt att sätta upp aktiviteterna summariskt med fotnoten ”Notera att ADL för dagbok för respektive individ genom vilken en mer exakt redogörelse för aktiviteter kan göras vid behov. Ovanstående redovisning är en förenkling”.

Enligt Kertu Kesti, chef för redovisningsavdelningen har inga sådana handlingar nått henne, med andra ord: ADL och sjukhuset har ett litet upplägg här för att minska insynen och risken av att bli granskade av utomstående.

För att ta ett exempel, under hösten och kanske än i dag arbetar ADL med strategiska analyser, som ska utmynna i dokumentationen kallad ”Karolinska 2011”. Var inte det ett arbete som rimligtvis skulle gjorts inom ramen för det ADL gav anbud på, det vill säga klarats av inom de 4.500 timmar som angavs i anbudet?

Annons