Riskkapital

Uppgifter: EQT noteras både i Stockholm och Zürich

Riskkapitalbolaget EQT närmar sig en notering som kommer att ske både i Stockholm och Zürich. Det uppger en källa för Affärsvärlden.

Uppdaterad 2019-03-19
Publicerad 2019-03-19

En notering är nära förestående, enligt tidningens källor. EQT uppvaktar just nu investerare, framför allt AP-fonderna, enligt Affärsvärlden.

Ryktena kring en notering av riskkapitalbolaget tog fart i september när medgrundaren och partnern Jan Ståhlberg lämnade sin styrelsepost åt nya ledamöter.

Vid en extra bolagsstämma den 19 december klubbades tre nyemissioner i EQT.

En kontantemission på drygt 1 miljard kronor till de 66 individer som är partner i EQT vilket ger dem ett direkt ägande in i svenska EQT AB (tidigare ägde de via EQT International Holdings i Nederländerna som i sin tur ägde drygt 80 procent av svenska EQT AB)

En kvittningsemission på 257 miljoner kronor som riktas till familjen Wallenbergs maktbolag Investor som redan äger 19 procent av aktierna i EQT. Investor har betalat de nya aktierna genom att kvitta bort en del av sin fordran på EQT.

En appportemission på knappt 3 miljoner kronor till 66 partner på EQT. Apportegendomen utgörs av ett antal juridiska utländska enheter.

Vid samma stämma delade EQT ut 596 miljoner kronor till Investor men inte till övriga stamaktieägare. Istället för kontanter verkar Investor ha fått en fordran på EQT. Del av denna fordran har använts i kvittningsemissionen.

Platsannonser