Annons

Annons

Uppåt för Vostok New Ventures

Investmentbolaget Vostok New Ventures substansvärde ökade med 23 procent under 2017. Den största investeringen under året gjordes i bolaget Babylon, verksamt inom hälsosektorn.

Årets resultat efter skatt uppgick till 161,39 miljoner dollar, vilket kan jämföras med 135,47 miljoner dollar under 2016.

Resultat per aktie uppgick till 1,94 dollar under 2017, jämfört med 1,77 dollar året dessförinnan.

Bolagets substansvärde uppgick till 880 miljoner dollar eller 10,40 dollar per aktie vid årets utgång, jämfört med 726 miljoner dollar eller 8,47 dollar per aktie vid utgången av 2016.

Annons

Annons

Med en växelkurs på 8,23 kronor/dollar var substansvärdet 7 244 miljoner kronor eller 85,65 kronor per aktie vid utgången av 2017, vilket kan jämföras med 6 600 miljoner kronor eller 77,02 kronor per aktie 2016.

Under 2017 ökade substansvärdet per aktie räknat i dollar med 23 procent.

“Resultatet och substansvärdesökningen under 2017 är primärt driven av en uppvärdering av Avito till följd av att innehavet värderas med en förfinad EV/EBITDA-multipelmodell som i större utsträckning beaktar skillnaden i bolagets EBITDA-tillväxt jämfört med tillväxten hos de noterade jämförelsebolagen”, framgår av bokslutsrapporten.

Det internetbaserade radannonsbolaget Avitos är det största bolaget i Vostok New Ventures innehav, och utgör 62 procent av investmentbolagets portfölj som består av sjutton bolag totalt.

“Avito är den största och mest likvida e-handelssajten i Ryssland, och marknadsledande i termer av både besökare och annonser med stor marginal. Under 2017 har bolaget fortsatt leverera stark tillväxt och lönsamhet”, skriver bolaget i rapporten.

“2017 var ett inspirerande år. Vårt största innehav fortsatte att öka omsättningen och öka vinsten (i snabbare takt) och konverterade merparten av det till kontantutdelning till aktieägarna. Jämförelsen med Rightmove 2007 som vi tidigare har berört håller fortfarande mycket bra. Rightmove tredubblade intäkterna under de tio åren sedan 2007 samtidigt som de bibehöll marginaler i världsklass. Vi tror att Avito är på väg i samma riktning, möjligen i en ännu snabbare takt”, skriver Per Brilioth i vd-ordet till bokslutskommunikén, och fortsätter med att redogöra för läget i några av innehaven och vilka nyinvesteringar som gjorts.

“Vi kan tydligt se att likviditeten fortsätter att byggas för BlaBlaCar, som nu har 60 miljoner medlemmar och 18 miljoner resenärer per kvartal jämfört med 20 miljoner medlemmar och 10 miljoner resenärer per kvartal när vi först investerade i bolaget 2015.”

“Vi är mycket nöjda med att ha investerat i ytterligare ett företag inom hälsosektorn, babylon. Hälsovårdssektorn är en av de sista sektorerna som står inför avgörande omvälvningar som en följd av digitaliseringen.”

“Förutom babylon (vår största investering under året) inledde vi exponeringen mot ett par mycket spännande unga bolag. Agente Imóvel strävar efter att bli Zillow i Brasilien, medan CarZar riktar in sig på Sydafrikas begagnade bilmarknad med en Auto1-inspirerad modell. Investeringarna är små i förhållande till Avito, men det är viktigt att komma ihåg att Avito startade som en investering på 4 miljoner euro en gång i tiden. Små investeringar kan växa”, skriver Per Briliot.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons