FinansNyhet

Uppåt för Victoria Park

Publicerad

Det Malmöbaserade fastighetsbolaget Victoria Park växer, visar årets första kvartalsrapport. Både intäkterna och förvaltningsresultatet ökar.

Under 2017 års första kvartal ökade bolagets intäkter med 46 procent till 257 miljoner kronor, jämfört med 176 miljoner kronor för samma period i fjol.

Förvaltningsresultatet ökade med 67 procent till 70 miljoner kronor (42), motsvarande 0,29 kronor per aktie (0,19).

Substansvärdet ökade med 61 procent till 22,25 kr per aktie (13,84), belåningsgraden uppgick till 55 procent (57) och soliditeten till 36 procent (34).

Annons

Vidare så frigör nytecknade finansieringsavtal drygt 900 miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi kan leverera ännu ett starkt kvartal och därmed konstatera att vår lagda strategi skapar värde och driver tillväxt. När vi, som en av pionjärerna, fokuserade på de svenska miljonprogrammen för några år sedan var det många som visade sin skepsis. Idag blåser det andra vindar inom vårt segment och vi fortsätter att höja attraktionskraften i våra bostadsområden, säger Victoria Parks vd Peter Strand i en kommentar till delårsrapporten.

Annons