Kommunikation

Uppåt för Prime

Det går bra för PR-byrån Prime. Nettoomsättningen har ökat med drygt 30 tusen kronor på ett år och förlusten minskade med drygt 430 tusen kronor. Byrån satsar nu på fler medarbetare. 

Publicerad 2017-08-11

Kommunikationsbyrån Prime redovisar i sin senaste årsredovisning en nettoomsättningen om 192.4 tusen kronor för 2016 jämfört med fjolårets 160.8 tusen kronor. 

Resultatet efter finansiella poster ökade från 17.3 tusen kronor till 24.2 tusen kronor. 

Totalt har byrån gått från 93 anställda till 104 på ett år.  Det ger ett utslag på 1,8 miljoner kronor per anställd.  Personalkostnaderna uppgick till totalt 75.8 miljoner kronor. 

Årets förlust landade på 242.2 tusen kronor jämfört med fjolårets 673 tusen kronor. 

Platsannonser

Logga in