Annons

Annons

Uppåt för Collector

Nischbanken Collector har haft ett framgångsrikt år. På samtliga punkter i bokslutet för 2016 visar banken tillväxt och uppåtgående siffror. Bolaget flyttar också upp till en tyngre börslista, Nasdaq Stockholm, large cap-segment.

För 2016 ökade intäkterna med 27 procent och uppgick till 1,5 miljarder kronor, jämfört med 1,2 miljarder kronor år 2015. Resultatet efter skatt ökade med 42 procent och uppgick till 405 miljoner kronor, jämfört med 286 miljoner kronor året dessförinnan.

Resultat per aktie ökade till 4:25 kronor, vilket kan jämföras med 3:16 kronor 2015.

Rapporten uppger att det är fortsatt stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken som vid årets slut uppgick 13,2 miljarder kronor jämfört med 8,7 miljarder kronor året dessförinnan, en tillväxt med 52 procent. Kreditförlusterna minskade samtidigt till 1,1 procent jämfört med 1,3 procent under 2015.

Annons

Annons

Det enda som inte pekar uppåt för banken i bokslutet är kärnprimärkapitalrelationen. Den minskade från 16,9 procent för helåret 2015 till 13,8 procent 2016. Collectors totala kapitalrelation uppgick vid årsskiftet till 17,6 procent. Bankens mål är att ha en total kapitalrelation på minst 15 procent.

Av rapporten framgår också att Collector under fjärde kvartalet 2016 bland annat har lanserat en ny digital företagsprodukt – Reverse Factoring, samt inlett samarbete med belöningsappen Wrapp vid kortköp och lanserat en digital B2B betallösning.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 vilket är i linje med fastslagen utdelningspolicy för bolaget.

Bland det som skett efter rapportperiodens slut är flytten av Collector upp på en tyngre börslista, Nasdaq Stockholm, large cap-segment. De har också investerat i fintechbolaget Nordkap via Collector Ventures.

Collector Bank AB avser vidare att emittera obligationer i svenska kronor.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons