Annons Annons

Unik modell för hållbar kapitalförvaltning

Uppdaterad 2020-05-06
Publicerad 2020-04-08

Erik Pensers kapitalförvaltningschef Jonas Thulin om varför bankens modell för hållbar kapitalförvaltning är unik på den svenska marknaden.

Få begrepp känns så överanvända våren 2020 som hållbarhet. Börs-vd:arna talar om det, politikerna debatterar det och tidningarna skriver om det. De stora bankerna erbjuder spararna hållbara fonder, börsbolagen ger ut årliga hållbarhetsredovisningar samtidigt som hållbarhetskonsulter granskar aktier och företagsobligationer. Men vad betyder hållbarhet egentligen och påverkar det en oberoende aktör som Erik Penser Bank? 

- För oss är det väldigt tydligt. Vi investerar enbart våra kunders pengar i aktier, fonder och finansiella produkter som på lång sikt bidrar till en långsiktigt positiv utveckling i världen, säger Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank.

Just den tydliga definitionen beskriver Jonas Thulin som nyckeln i Erik Penser Banks metodik. Alla medarbetare på banken förstår den och alla kunder ska känna sig trygga med den. Deras pengar ska växa över tid och samtidigt bidra till en bättre värld. Erik Penser Banks hållbarhetspolicy omfattar miljöhänsyn, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, demokrati och antikorruption. Främst går den ut på att välja bort bolag som inte följer olika kriterier. Men man genomför även en positiv scanning av fonder, aktier och obligationer på världens alla börser. Bolag som gör skillnad och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete klassas som investeringsbara. Men Erik Penser Banks hållbara kapitalförvaltning går djupare än så. 

- Till skillnad från våra konkurrenter på den svenska marknaden nöjer vi oss inte med att bara läsa hållbarhetsredovisningar. I vår metodik går vi på djupet och analyserar affärsmodeller, underleverantörer, samarbetspartners och huvudägare. De bolag som inte håller måttet väljer vi bort.

Varje dag screenar Jonas Thulin och hans fyra kollegor över 50 000 fonder och aktier. Till sin hjälp har man ett digitalt analysverktyg som konstruerats av programmerare från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Lejonparten av de screenade bolagen, närmare bestämt 78 procent, väljs bort. Somliga för att de har underleverantörer med oacceptabla arbetsvillkor, andra för att de inte uppvisar tillräckligt hög transparens och ytterligare någon för att de bryter mot punkterna i FN:s uppförandekod för företag, Global Compact. 

Men är det då förenligt att både få kundernas kapital att växa över tid och ställa marknadens högsta krav på hållbarhet? Jonas Thulin behöver inte fundera länge på svaret.

- All forskning och data är entydig. De bolag och produkter som ligger längst fram i sitt hållbarhetsarbete är också de som hanterar sina risker bäst och växer stadigast över tid. 

Fakta / Jonas Thulin

Titel: Chef för kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank. 

Utbildning: Magisterexamen i nationalexamen vid Stockholms Universitet och University of Queensland.

Karriär: LM Ericsson 2000-2006, Credit Agricole 2006-2008, Nordea 2008-2017, Erik Penser Bank 2017-.

Hållbar kapitalförvaltning enligt Erik Penser Bank

1. Transparens: Informationen till kunderna är a och o. Kunderna har rätt att veta i detalj hur vi resonerar när vi väljer vissa produkter och väljer bort andra. På Erik Penser Bank är vi extremt öppna med vår bakomliggande analys.

2. Gå på djupet: Vi väljer aktivt bort tjusiga hållbarhetsrapporter och PowerPoint-presentationer. Det är vad bolagen verkligen åstadkommer i sin dagliga verksamhet, ute på fältet i fabriker och på kontor, som är det väsentliga.

3. Låg kostnad: Många banker och fondbolag tar ut en extra kostnad för produkter som de klassar som hållbara. Det tycker vi är förkastligt. Kunderna ska inte behöva betala extra för att deras investering är tryggad, det är en investering som vi som bank ska ta.

4. Långsiktighet: De produkter som är hållbara i dag är inte nödvändigtvis det även i imorgon. Det gäller att se bortom vackra formuleringar och mål. Vi kräver långsiktighet – både ekonomisk och etisk.

5. Internationell utblick: I Sverige har vi en uppfattning att vi ligger i framkant när det gäller hållbarhet. Det stämmer inte. Flera av de stora internationella fondbolagen och finanshusen har ett hållbarhetsarbete som ligger långt före när det kommer till att samla data, analysera och påverka bolagen i positiv riktning.

 

Klicka här för att komma till hemsidan.
 

Platsannonser