Johan Ulander väntar fortfarande på besked om åtal.
Juridik

Ulander tillbakavisar Rodgers uppgifter i Contender-målet

Johan Ulander och hans försvarare Hans Strandberg går nu igenom förundersökningsprotokollet från EBM. Åtal väntas den 22 februari. "Han har utgått från att det här har gått korrekt till", säger Hans Strandberg med hänvisning till Contender High Yield-obligationerna. Samtidigt tillbakavisar Johan Ulander uppgifterna om att han skulle ha styrt Contender.

Publicerad 2018-01-24

Affärsmannen Johan Ulander, som misstänks för fem punkter av grovt bedrägeri under tiden november 2009 till juli 2012, väntar fortfarande på åtalsbeslut från åklagare Stig Åström på Ekobrottsmyndigheten.

Av handlingar inskickade från myndigheten framgår det att åklagaren har skickat förundersökningsprotokoll till Johan Ulander och hans försvarare Hans Strandberg samt att det skäliga rådrummet fortfarande löper. Därmed begär åklagaren om mer tid för att slutföra förundersökningen. Förlängningen av åtalstiden, reseförbudet och kvarstaden begärs till den 22 februari 2018.

Via telefon till domstolen meddelar Johan Ulanders advokat Hans Strandberg att åtalsförlängningarna medges.

När Realtid.se når Hans Strandberg bekräftar han att de just nu går igenom den omfattande förundersökningen mot Johan Ulander på nära 4.000 sidor.

- Det är två parallella rättegångar som pågår och om detta leder till åtal så blir detta den tredje. Det är dels GKL och dels mot Contender och sedan nu eventuellt mot Johan Ulander. Dessa taggar i varandra, vilket gör att vi förmodligen kommer att behöva titta på de andra utredningarna också, vad som sägs där, säger Hans Strandberg och hänvisar till gårdagens artikel i Realtid.se där Fredrik Rodgers kastar strålkastarljuset mot Johan Ulander i samband med svindlerimisstankarna i Contender.

Hans Strandberg vill dock inte i dagsläget uttala sig mer om Fredrik Rodgers uppgifter. Han uppger dock att de troligtvis inte kommer hinna läsa igenom samtliga utredningar innan den 22 februari.

- Vi vill dessutom titta vad som finns i övrigt hos polisen i den så kallade slasken. Det här kan ta sin tid att gå igenom. Det handlar om väldigt mycket pengar och det är väldigt grova anklagelser och vi måste göra detta noggrant.

Kan du säga något om utredningsmaterialet?

- Först och främst kan man säga att det är märkligt då dessa utredningar har pågått under en mycket lång tid utan att man överhuvudtaget visat något intresse för Johan Ulander samtidigt som han har berörts och omnämnts redan i GKL-utredningen. Detta gjorde att han kontaktade mig för att rentvå sig. Jag tog tidigt kontakt med åklagarsidan för att säga att han gärna ställer upp och förklarar om det är något de undrar över. Det händer inget på flera år tills han för ett år sedan plötsligt blir anhållen och häktad. Då tycks utredningen mot honom också ta en ordentlig fart. Hela utredningsmodellen kan man undra lite över, om man säger så.

- Johan Ulanders inställning, kort sagt, är att han har ett intresse för den här typen av projekt, alltså gruvprojekt. Utvecklingen, projekteringen och gruvdriften visade sig sedan dippa och gick sämre än väntat, vilket ledde till att det krävdes mer och mer externt kapital. Av den anledningen kontaktades Rodgers och Contender för att professionellt och på ett korrekt sätt anskaffa kapital genom high yield-inlåningarna. I Johan Ulanders värld har de här helt följt de mönster som man använder sig av och tillämpar i sådana här situationer. Han har utgått från att det här har gått korrekt till. Han tillbakavisar att det skulle vara han som ska ha styrt Contender. Den professionalism ligger inte hos honom utan hos Fredrik Rodger så vitt vi förstår, säger Hans Strandberg till Realtid.se.

Brottsmisstankarna som riktas mot Johan Ulander är daterade vid samma tid då obligationsserien Contender High Yield 1-4  gavs ut, under åren 2010-2012. Johan Ulander hade då finansieringsbehov i det egna bolaget Ducom DMCC och det delägda dotterbolaget Conventus Commodities Minerals & Mining, CCMM.

Flera hundra miljoner kronor togs in från investerare, merparten svenskar, som fick löften om god avkastning i form av ränta samt säkerheter i Lars Guldstrands GKL Growth Capital.

Pengarna investerades bland annat i gruvtillgångar bland annat i gruvbolaget XS Platinum vars fyndighet fanns i Alaska. Gruvtillgångarna låg senare till grund för bolag som Amarant Mining och Alluvia Mining (tidigare XS Platinum). Någon varaktig drift lyckades dock inte bolagen få igång utan tvingades lämna prospekteringsområden och gruvor. Amarant Mining försöker nu komma igång med produktion från gruvan i Surinam.

Åklagare Stig Åström driver även målen mot Fredrik Rodgers i Stockholms tingsrätt, som misstänks för bland annat grova svindlerier och trolöshet mot huvudman i samband med utgivandet av obligationerna, samt mot GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh som friades i tingsrätten där åtal om grovt penninghäleri, grovt skattebrott och grova bokföringsbrott i GKL Growth Capital togs upp. Målet pågår nu i Svea hovrätt med huvudförhandling i vår.

Platsannonser

Logga in