Annons

Annons

contenderbrak_534-1.jpg

Fredrik Rodger och hans advokat Simon Bergström (på bilden) är övertygade om att ett förhör med Johan Ulander hade bekräftat hans oskuld.

"Ulander hade kunnat bekräfta att ingen bar någon skuld"

Fredrik Rodger vill inte svara på om domen ska överklagas från hans sida. Däremot vill han bemöta ett av åklagarens uttalanden under gårdagen.

Fredrik Rodger, via sin advokat Simon Bergström, uppger i ett samtal med Realtid.se under fredagsmorgonen att han inte har några kommentarer om domen i nuläget. Han vill däremot bemöta åklagaren som under gårdagen säger att försvaret uttryckt att ett förhör med Johan Ulander skulle frikänna Fredrik Rodger då Johan Ulander skulle ta på sig all skuld. 

- Så har aldrig sagts utan det försvaret ständigt sagt är att Johan Ulander är av intresse att höras i den här utredningen även om EBM bedömt att han inte är det, vilket tingsrätten har sett annorlunda på och delat försvarets mening.

- Det försvaret har sagt är att om Johan Ulander hade hörts så hade han säkerligen kunnat bekräfta en stor rad av omständigheter som hade bekräftat att ingen bär någon skuld såsom åklagaren gör gällande, säger Simon Bergström.

Annons

Annons

Vad skulle det vara bland annat?

- Han skulle kunna bekräfta en hel del vad gäller till exempel det oredliga förfarandet, stora delar av svindlerierna, trolöshet mot huvudman men även skattedelarna. Det rör egentligen bolagen, hur de fungerade och hur de verkade och vem som styrde bolagen.

Simon Bergström vill inte spekulera i varför åklagaren valt att inte förhöra Johan Ulander i förundersökningen kring Fredrik Rodger utan hänvisar till att Åklagaren själv får svara på den frågan.

Nu har dock Johan Ulander förhörts men då i samband med förundersökningen kring hans egen del av den påstådda brottsligheten inför åtalet som väntas innan den 18 juni 2018.

Har ni haft koll på förundersökningen mot Johan Ulander?

- Vi har begärt den vid ett antal tillfällen och har ständigt nekats tillgång till den.

Åklagaren uppgav under gårdagen att han delvis väntat in domen mot Fredrik Rodger innan han väcker åtal mot Johan Ulander. Domen mot Fredrik Rodger kom i onsdags, den 30 maj 2018. Han dömdes till tre års fängelse och fem års näringsförbud. Han fälldes i åtalspunkterna grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll. Han frikändes dock från misstankarna om oredligt förfarande, svindleri, trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.

Kommer ni klaga på de delarna som han fälldes?

- Vi, eller Fredrik Rodger, har som sagt inga kommentarer kring domen i nuläget, säger Simon Bergström.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons