Advokaten Hans Strandberg, Johan Ulander och advokaten Evelina Rosenborg.
Ekobrott

Ulander får ytterligare ett ombud

Domstolen godkänner ytterligare ett ombud till Johan Ulander då utredningen är så pass omfattande. Advokat Hans Strandberg får hjälp av kollegan, advokat Evelina Rosenborg från Advokatfirman Nordia.

Publicerad 2018-04-26

Johan Ulander får vänta till 18 maj för ett eventuellt åtal då kammaråklagare Stig Åström uppger för domstolen att förundersökningen inte kan slutföras inom föreskriven tid.

Advokat Hans Strandberg, som tagit del av förundersökningen och protokollet för ett yttrande, skriver till domstolen att utredningen är ”omfattande och uppgår till cirka 4.500 sidor jämte ett stort material i den s.k slasken”. Han uppger även att utredningen har en stark anknytning till utredningarna som ligger till grund för åtalet avseende GKL och Contender-bolagen. Han har därför begärt att ta del av även dessa förundersökningar.

”Genomgången av förundersökningsprotokollen och bedömningar av vilka kompletteringar som kommer att begäras pågår. det står redan klart att sådana kommer att begäras, vilket i sig medför åtskilligt förberedande arbete innan detta kan specificeras”. Han berättar att ett slutligt yttrande inte kan förväntas avges till åklagaren förrän ”förhoppningsvis” före sommaruppehållet.

Hans Strandberg skriver att detta omfattande arbete plus att Johan Ulander bor i Skåne med anmälningsskyldoghet gör att det föreligger ett behov av ytterligare en offentlig försvarare för att förbereda och genomföras försvaret. Han föreslår sin kollega Evelina Rosenborg som redan tidigare hjälpt honom i processen och är väl insatt i målet.

”Ett ytterligare skäl att förordna ytterligare en offentlig försvarare är att förberedelsearbetet inför och genomförande av rättegången kommer att med hänsyn till de underliggande frågornas och rättsfrågornas komplexitet att bli mycket arbetskrävande”, skriver Hans Strandberg och poängterar att det finns även anledning att tro att åklagarsidan kommer att vara representerade av mer än en åklagare vid huvudförhandlingen.

Brottsmisstankarna som riktas mot Johan Ulander är daterade vid samma tid då obligationsserien Contender High Yield 1-4  gavs ut, under åren 2010-2012. Johan Ulander hade då finansieringsbehov i det egna bolaget Ducom DMCC och det delägda dotterbolaget Conventus Commodities Minerals & Mining, CCMM.

Flera hundra miljoner kronor lånades in från investerare, merparten svenskar, som fick löften om god avkastning i form av ränta samt säkerheter i Lars Guldstrands GKL Growth Capital.

Pengarna investerades bland annat i gruvtillgångar bland annat i gruvbolaget XS Platinum vars fyndighet fanns i Alaska. Gruvtillgångarna låg senare till grund för bolag som Amarant Mining och Alluvia Mining (tidigare XS Platinum). Någon varaktig drift lyckades dock inte bolagen få igång utan tvingades lämna prospekteringsområden och gruvor. 

Åklagare Stig Åström driver även målet mot Fredrik Rodgers, som var vd på Contender Kapital Holding och företrädare för Contender Management Ltd. Han misstänks bland annat för grova svindlerier och trolöshet mot huvudman i samband med utgivandet av obligationerna.

Stig Åström ledde även utredningen och rättsprocesserna mot GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh som friades både i tingsrätten och nu senast i hovrätten. Domen vann laga kraft den 14 mars 2018. De friades därmed från misstankarna om grovt penninghäleri, grovt skattebrott och grova bokföringsbrott i GKL Growth Capital. 

Johan Ulander förnekar brott, liksom Fredrik Rodger gör och Lars Guldstrand och Peter Lindh har gjort kring dessa obligationer.

Platsannonser