Lagböcker, Företagsobligation. Foto: EBM
Lagböcker, Företagsobligation. Foto: EBM
Finans

Uddén i konkurs

Anders Uddén, som skrev under borgensåtagande för tre obligationslån, i nu konkursade QV Invest och QV Svensk hälsa, har på egen begäran försatts i personlig konkurs.

Uppdaterad 2017-11-30
Publicerad 2017-11-30

Obligationsinnehavarna har under en längre tid begärt att Anders Uddén ska försättas i konkurs. I strid ström har stämningsansökningarna mot honom lämnats in till Stockholms tingsrätt, hundratals mål endast i år riktade mot Anders Uddén.

Nu väljer han själv att ansöka om att "omedelbart bli försatt i konkurs”.

”Jag kan inte betala mina skulder och denna oförmåga är inte endast tillfällig. Jag är således insolvent och på obestånd”, skriver Anders Uddén.

Hans beräknade underskott uppgår till drygt 11,5 miljoner kronor och avser tre lagakraftvunna domar där bland annat SEB är en av motparterna. Underskottet avser även en skuld till Skatteverket. Hos Kronofogden finns två registerrade skatteskulder om totalt cirka 3,55 miljoner kronor.

Advokat Carl Stefan Christensson, från Christensson & Roth Advokater, är utsedd som konkursförvaltare.

Edgångssammanträde ska hållas den 16 januari 2018.

Anders Uddén är numer bosatt i Schweiz. Han lämnade QV Invest och QV Svensk hälsa i början av året efter att allt fler stämningansökningar kommit in till Stockholms tingsrätt. Han uppgav då att det inte var lämpligt att han ”framgent befattar mig med bolaget”.

De ovan nämnda bolagen gick nyligen, på egen begäran i konkurs.

Anders Uddén, som är delägare i QV Invest och sedemera tidigare storägare och ordförande i Permobil, skrev under borgensförbindelser i samband med att privatpersoner gick med på att låna ut pengar till QV Svensk Hälsa. I tre omgångar erbjöds marknaden företagsobligationer med en årlig ränta på 11 procent samt 8,75 procent. Obligationerna har inbringat 155 miljoner kronor till bolaget. Men återbetalningen har uteblivit.

Platsannonser