Finans

Tysklands BNP steg under tredje kvartalet

Den tyska bruttonationalprodukten, BNP, steg med 0,1 procent under det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet. 

Publicerad 2019-11-22

Det visar statistik från den tyska statistikmyndigheten som konstaterar att konsumtionen bidrog positivt åt BNP-utvecklingen under det gångna kvartalet, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Den privata konsumtionen ökade 0,4 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Den offentliga konsumtionen ökade 0,8 procent. 

Kapitalinvesteringarna sjönk 0,1 procent under kvartalet, medan bygginvesteringarna ökade med 1,2 procent. Investeringarna i anläggningsutrustning sjönk 2,6 procent.

Exporten steg med 1 procent medan importen ökade 0,1 procent jämfört med det andra kvartalet.

Platsannonser