Konjunktur

Tyskland undviker recession

Tyskland undviker recession med liten marginal. BNP-tillväxten för det tredje kvartalet blev 0,1 procent.

Publicerad 2019-11-14

Definitionen av en recession brukar beskrivas som sjunkande BNP-tillväxt två kvartal i rad.

Tillväxten under tredje kvartalet blev 0,1 procent, vilket var något bättre än förhandsestimaten. Motsvarande siffra under det årets andra kvartal var minus 0,2 procent.

 

 

 

Platsannonser